År 2000

Du kan se fram mot en strålende nyttårsfeiring

Det er liten grunn til å bekymre seg for at strøm- og vannforsyningen skal svikte nyttårsaften. Penger blir det også ei råd med, telefonen vil virke, og det største år 2000-problemet på norske sykehus blir trolig å ta unna alle nyttårsbarna. Russiske atomanlegg, derimot...

Det er liten grunn til å bekymre seg for at strøm- og vannforsyningen skal svikte nyttårsaften. Penger blir det også ei råd med, telefonen vil virke, og det største år 2000-problemet på norske sykehus blir trolig å ta unna alle nyttårsbarna. Russiske atomanlegg, derimot...

Det var liten engstelse å spore da sentrumsregjeringens år 2000-koordinatorer, Laila Dåvøy, Odd Einar Dørum og Lars Sponheim, fredag ble briefet om Norges beredskapsplaner for det forestående millenniumskiftet.

Odd Lars Laila

Så er det da heller ingen grunn til bekymring, om nå landets leverandører av kritiske tjenester har rett i det de selv sier.

Hør bare:

- Kraftforsyningen har arbeidet med dette siden mars 1998 og har god kontroll, sier avdelingsdirektør Trond Ljøgodt i NVE. Han må imidlertid legge til at "en liten restrisiko for feil i kraftforsyningssystemet" gjør at kraftbransjen likevel mangedobler beredskapen nyttårsaften. Alt i alt vil 3500 personer i norsk kraftforsyning være på vakt natt til 1. januar.

- Situasjonen er også betryggende for vannforsyningen, opplyser underdirektør Marius Fosse i Helsetilsynet. Ved utgangen av november vil han legge fram en fullstendig statusoversikt for vannverk som forsyner over 1000 personer. Alle vannverk som forsyner mer enn 20.000 personer - totalt er det 43 av dem - har ifølge Fosse rapportert til tilsynet at de er "trygge på å levere vann på en tilfredsstillende måte ved overgangen til år 2000".

Rådgiver Halvor Erikstad i Helsetilsynet konstaterer at 76 av i alt 77 kommuner som på forsommeren fikk pålegg om å få på plass nødvendig beredsskap for helsetjenesten til årsskiftet, nå har gitt tilbakemelding om at slik beredskap allerede er - eller vil komme - på plass i tide.

- I en telefonsamtale med fylkeslegen i Finnmark i dag, har jeg fått bekreftet at den ene kommunen som ikke har gitt tilbakemelding, Båtsfjord, har situasjonen under kontroll, forteller Erikstad.

De store teleselskapene har også gjort det som gjøres kan, skal en tro Torgeir Alvestad i Post- og teletilsynet. - Etter det omfattende arbeidet som teleoperatørene har utført for å tilpasse sine systemer og produkter til år 2000, er det lite sannsynlig at det oppstår alvorlige problemer i telenettet, proklamerer Alvestad, som imidlertid advarer mot at et unormalt trafikkmønster i nyttårhelgen nok kan føre til mindre trafikkproblemer - spesielt i mobilnettene.


Ei heller er det noen grunn til å frykte at NRKs store nyttårssending går i vasken. For ifølge informasjonsdirektør Hanne Løchstøer er det full Y2K-kontroll på Marienlyst.

- Alle kritiske systemer er sikret med aggregater og avbruddsfri strømforsyning. I tillegg bemannes alle distriktskontorene med såvel teknisk som journalistisk beredskapsvakt. Alle verdikjeder er testet og funnet år 2000-kompatible, påstår hun.

Blir det så noen penger å finne på kontoen 1. januar 2000?

- Med mindre du har brukt opp pengene på julegaver er svaret ja. Bankene og deres datasentraler er betryggende og gode, sier Asbjørn Fidjestøl i Norges Bank. Ifølge ham er det "ingen grunn til å vente problemer av betydning" i minibanker og betalingsterminaler.

- Pengene er med andre ord trygge i banken, sier han, men legger for sikkerhets skyld til at Norges Bank, i likhet med de fleste sentralbanker rundt om i verden, har unnlatt å makulere gamle sedler de siste par årene. Lageret av sedler i Norges Bank er derfor økt til 50 milliarder, som er 20 milliarder mer enn normalt.

Beroliget?

- Vel, litt informert engstelse er det likevel alltids sunt å ha, sier NVE-direktør Ljøgodt.

Det er en uttalelse som faller i god jord, spesielt hos direktør Ole Harbitz i Strålevernet. For selv om han ikke kjenner til at det er funnet feil i de systemene som gjør at reaktorene kan stenges hvis sikkerheten trues, er det funnet feil i andre systemer.


Og russiske kjernekraftverk har en ikke full oversikt over.

- Russerne betrakter i liten grad år 2000 som et problem, hovedsakelig fordi mange av deres viktige systemer er basert på eldre, analog teknologi, og som dermed ikke omfattes av 2000-problemet. Det paradoksale er at nettopp fordi mange russiske kjernekraftverk de siste ti årene har mottatt vesentlig teknologisk bistand fra vesten, så har også risikoen for år 2000-feil økt, sier Harbitz, som forteller at norske eksperter har vært på Kola for å forsikre seg om at den norske teknologibistanden er år 2000-kompatibel. Og det er den.

Harbitz skryter dessuten av russernes åpenhet i forhold til å slippe til vestlige inspektører.

- Problemet er at vi i hovedsak bare har inspisert de vestligste anleggene i Øst-Europa. Vi har per i dag ingen fullstendig oversikt over status for hvert enkelt anlegg, og det er derfor ikke mulig for meg å friskmelde de russiske kjernekraftverkene helt hva år 2000-feil angår. Vesten og Asia er imidlertid godt forberedt, sier han.

Norge har ikke egne kjernekraftverk, men to forskningsreaktorer - henholdsvis i Halden og på Kjeller. Begge vil være avstengt i tiden rundt årtusenskiftet - som de alltid er på denne tiden av året - på grunn av ferieavvikling og vedlikehold.

Det skulle med andre ord ligge an til en alldeles strålende nyttårsfeiring.

Til toppen