Du må aktivt si ja til reklame på e-post og mobil

Formidling av reklame via elektronisk post og mobiltelefon krever samtykke fra den enkelte mottaker, mener Datatilsynet.

Formidling av reklame via elektronisk post og mobiltelefon krever samtykke fra den enkelte mottaker, mener Datatilsynet.

Opplysninger om e-postadresse og mobiltelefonnummer kan være en del av et kunderegister, men bruk av disse opplysningene i en form for automatisert formidling av reklame forutsetter at hver kunde på forhånd gir sitt samtykke til å motta reklamebudskap på denne måten, mener Datatilsynet.

Det er ikke tilstrekkelig at kundene gir fra seg e-postadressen eller mobiltelefonnummeret. Den enkelte skal i tillegg gi sitt samtykke til at han eller hun ønsker å bli utsatt for markedsføringen, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Informasjonssjef i Datatilsynet, Hege Njaa Rygh, sier til digi.no at tilsynets uttalelse kommer som en del av tilbakemeldingen til høringen fra Barne og familiedepartementet der forbud mot elektronisk reklame via e-post og mobiltelefon kan bli en del av lovverket.

- Vår mening stemmer også over ens med hva Forbrukerombudet sier, hva EU-direktivet om personvern sier og hva den nye personregisteroven sier om dette.

Rygh sier at det er den som sender ut reklamen som er ansvarlig for at samtykke er innhentet. I dag er det to selskap som har fått konsesjon for å sende ut reklame til de som på forhånd har innhentet samtykke, nemlig Bravur as og Digital Consepts as. - I disse to selskapenes konsesjon står det eksplisitt at det skal innhentes samtykke fra mottakerne først.

Begge de to mobilselskapene, Telenor Mobil og NetCom støtter intensjonen om at hvem som helst ikke skal risikere å motta reklame via mobiltelefonene, og har vurdert å opprette reservasjonsregister der de kundene som ikke ønsker slik reklame gir melding om det.

Informasjonsdirektør i Telenor Mobil, Elisabeth H. Gjølme sier til digi.no selskapet ikke vil etablere et slikt reservasjonsregister om det blier slik at den nye loven vil etablere et generelt forbud mot slik reklame.

Hun antyder muligheten for at selskapet heller burde kunne lage et register over de kundene som vil motta reklame, uten at selskapet har vurdert hvordan en skal gjøre dette.

Til toppen