- Du mister lisensen når PC-en skrotes.

Lisensen til operativsystem som følger med en PC når den kjøpes, såkalte OEM-utgaver, er knyttet til selve maskinen. Brukeren mister lisensen ved salg eller skroting av PC-en, uansett om operativsystemet er installert eller ikke.

Lisensen til operativsystem som følger med en PC når den kjøpes, såkalte OEM-utgaver, er knyttet til selve maskinen. Brukeren mister lisensen ved salg eller skroting av PC-en, uansett om operativsystemet er installert eller ikke.

Norvald Heidel, Microsofts nordiske piratjeger, forteller til digi.no at langt de fleste solgte lisensene av Windows-operativsystemene er solgt sammen med PC-er. Dette vil si at hvis en PC-bruker ønsker å kvitte seg med denne PC-en, mister han også alle rettighetene til å bruke operativsystemet videre.

- Operativsystemet kan ikke overdras til en annen PC, sier Heidel.

- Det samme gjelder også det underliggende DOS-systemet. DOS-filene med drivere tilhører det programvareselskapet som konstruerte dem, og det kreves full lisens selv om man bare installerer to eller tre av filene fra en full DOS-versjon.

Slike OEM-utgaver (Original Equipment Manufacturer) av operativsystemer selges også ofte gjerne sammen med løse harddisker eller hovedkort. Dette er spesielt aktuelt for de som ønsker å oppgradere Windows 95 til OSR 2.x -utgaven. Denne versjonen blir ikke solgt løst til forbrukerne.

Operativsystem som er kjøpt løst av forhandlere, har en annen type lisens. Brukeren kan med denne lisensen selv velge hvilken PC som programvaren installeres på. Men lisensen gjelder selvsagt bare for én installasjon om gangen.

Årsaken til at det er så vanlig med OEM-lisenser for operativsystemer, er at produsentene ønsker at kunden skal bruke nettopp deres operativsystem på sin nye maskin. Prisen på disse lisensene er gjerne betydelig lavere enn det man må betale når man kjøper operativsystemet alene.

Det er viktig å legge merke til at reglene for OEM-lisenser ikke bare gjelder operativsystemer, men også annen type programvare som er buntet med PC-en av PC-produsenten.

Heidel forteller at programvarebransjen taper rundt 800 millioner kroner hvert år på brukere som ikke betaler lisens. Derfor jobber blant annet Heidel for å sette lys på denne virksomheten, spesielt innen bransjen og ute blant bedriftene. Han forteller at det i fjor ble avsagt tre fellende dommer mot dataforhandlere som hadde installert operativsystem og annen programvare på PC-er uten lisens. Alle tre ble straffet med fengsel, hvorav én ubetinget, samt kraftige bøter og erstatningsbeløp.

Konklusjonen er at man normalt må kjøpe en ny operativsystemlisens for hver gang man kjøper en ny PC, uansett om man beholder den gamle eller ikke. Unntaket er selvsagt hvis brukeren ønsker å bruke et operativsystem som ikke er koster penger, for eksempel Linux. Stadig flere gjør nettopp dette, i hvert fall som et alternativ til Microsofts operativsystemer. Flere varianter av Linux kan hentes ned fra Internett eller kjøpes på CD-er hos programvareforhandlere. CD-ene koster gjerne noen hundre kroner, men man betaler ikke for operativsystemet, kun for annen programvare som følger med, samt dokumentasjon.

RedHat-installasjonen av Linux kan hentes ned fra Sun Site-siden ved Universitetet i Oslo.

Til toppen