Du skal få en felles, norsk digital-nøkkel

BBS, Telenor og Ergo Group har lagt ned våpnene. Sammen med staten planlegger de en felles, norsk digital-signatur for e-handel og sikker e-post.

BBS, Telenor og Ergo Group har lagt ned våpnene. Sammen med staten planlegger de en felles, norsk digital-signatur for e-handel og sikker e-post.

Lenge lå det an til at norske forbrukere skulle måtte skaffe seg flere digitale signatur-systemer for å kommunisere og handle på nettet fremover. Nå innrømmer aktørene at markedskrigen har bremset utviklingen og er for dyr.

Nærings- og handelsdepartementet har gjennom PKI Forum samlet de viktigste aktørene og flere store kunder i et samarbeidsforum som skulle utarbeide løsninger for å få systemene til blant annet BankID fra Bankenes Betalingssentral og Zebsign fra ErgoGroup/Telenor til å fungere sammen.

Les også:

Nå viser det seg at partene har tatt et langt skritt videre. På et møte på tirsdag, ble partene i praksis enige om stoppe krigen om forskjellige tekniske systemer og samle seg rundt en felles, norsk standard.


Meningen er du skal bruke et system med en pin-kode til både din nettbank, handel på Internett, innlevering av selvangivelse og etter hvert en lang rekke andre tjenester. Din digitale ID vil kanskje kunne ligge både på din datamaskin som programvare, på ditt bank-smartkort og i din mobiltelefon.

- Hvis vi sammenligner med transport, skal alle få kjøpe den bilen de vil ha, men vi blir nå enige om bredde på veien og hvilken side vi skal kjøre på slik at trafikken glir, forklarer Søren H. Ødegården, direktør i Storebrand og leder for strategisgruppen i PKI-forum.

I PKI Forum-gruppen sitter alle de viktigste aktørene innefor feltet i Norge: Foruten BBS, Telenor og Ergo Group er også Brønnøysundregistrene, Storebrand, DnB, Norsk Tipping, Statens Lånekasse for Utdanning, PKI Consulting, Steria (tidligere Bull), Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet involvert.

Storebrand er et godt eksempel på utviklingen av digitale ID-er. Nøklene kan lagres i programvare eller smartkort og lar en bedriftskunde identifisere seg og endre på sin kundeinformasjon direkte i Storebrands IT-systemer.

Dette kan spare kundene og Storebrand for store penger.

- Vi er usikre på utviklingen og har ikke satset i stor skala i påvente av en avklaring om standarder og interoperabilitet, fortalte Ødegården.

Ødegården leder strategigruppen hvor gjennombruddet nå er kommet.

- Vi må få fart på effektiviseringen og bruken av Internett. Digitale signaturer kan være en katalysator for dette, men hittil har det dukket opp mange lukkede løsninger, sier Ødegården.

- Aktørene har nå innsett at de lukkede løsningene blir dyre og man får få brukere å fordele kostnadene på. Vi skal nå opprette en felles infrastruktur som alle kan bruke til å utvikle forskjellige tjenester og allianser med, forteller han.

Dette betyr at blant annet Zebsign, som lå langt fremme, er villig til å gi fra seg førsteplassen mot en andel av et forhåpentligvis langt større marked. Den såkalte norske standarden blir tilpasset forskjellige internasjonale ETSI-standarder, men vil trolig åpne for å bruke norske personnummer.

Kundene vil fortsatt kanskje ønske å ha flere digitale sertifikater, men målet er at de vil fungere på alle tjenester, understreker Storebrand-sjefen. Det er viktig at folk skal kunne velge velge sin egen sertifikat-utsteder, men det skal kunne være mulig å bare ha ett som fungerer over alt.

- Vi har fått tilslutning fra alle partene i arbeidsgruppen om en felles standard, men det gjenstår en del juridisk arbeid før man kan signere en avtale. I tillegg ønsker vi et sentralt koordineringsorgan for offentlig sektor. Dette må regjeringen koordinere, mener Ødegården.

Han forteller at en rekke IT-leverandører, deriblant IBM, er orientert om fellesprosjektet slik at de kan begynne å tenke på hvordan de skal tilpasse sine systemer og tilby tjenester.

Til toppen