Du skal selv få velge digital postkasse

Fornyingsministeren åpner for fri konkurranse.

Du skal selv få velge digital postkasse
Fornyingsminister Rigmor Aasrud under presentasjonen av regjeringens digitaliseringsprogram i april i år. Bilde: Per Ervland

Tanken om en digital postkasse, hvor innbyggerne kan motta post fra blant annet det offentlige, har ført til etableringen av flere slike tjenester i Norge, hvorav Postens Digipost nok er den mest kjente. Den har drøyt 200 000 registrerte brukere, ifølge tjenestens nettsted.

I dag kunngjorde Fornyingsdepartementet (FAD) at all offentlig post vil leveres digitalt fra og med 2014, med mindre brukeren reserverer seg mot dette. Som en del av beslutningen har fornyingsminister Rigmor Aasrud bestemt at leverandørene av digitale postkassetjenester skal få konkurrere om disse tjenestene, ved at det er brukerne selv skal kunne velge leverandør av tjenesten.

Valgfrihet og konkurranse

– Når den enkelte innbygger selv kan velge hvilken leverandør som skal benyttes, vil dette stimulere tilbyderne til både å utvikle gode postkassetjenester for innbyggerne og til å bidra til å øke volumet av digital post fra forvaltningen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Kostnadsbesparelser

Analyser gjort av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser at det skal være en fordel for innbyggerne at de markedsbaserte postkasseleverandørene vil kunne tilby post fra både forvaltningen, næringsliv og privatpersoner i samme postkasse. Det vil dessuten være kostnadsbesparende for offentlig sektor å slippe å sende papirpost. I Danmark, hvor man har hatt en slik løsning i flere år, skal kostnadsbesparelsene ha vært på opptil 80 prosent for forvaltningen, skriver FAD.

I tillegg til digital postkasse er det behov for en meldingsformidlingstjeneste, som fordeler den digitale posten til riktig postkasse. Difi skal på vegne av forvaltningen utlyse en anbudskonkurranse om digital postkasse våren 2013.

Ifølge FAD vil virksomheter som i dag baserer seg på bruk av postkassefunksjonalitet i Altinn, ha muligheten til å fortsette med det inntil videre.

– Samtidig som vi får opp postkasseløsningen, skal alle de største statlige tjenestene være digitale allerede i første halvdel av 2014. Vi jobber også med en endring av lovverket fra samme tidspunkt. Endringen innebærer at du ikke lenger trenger å be om å få posten fra forvaltningen digitalt, men at posten leveres digitalt med mindre du har reservert deg. Alle innbyggere vil selvfølgelig bli godt informert om endringene i god tid i forkant, lover statsråden.

Advarsel

Dagens beslutning tyder på at regjeringen ikke har lyttet til Skattedirektoratet, som tidligere i år advarte mot private, digitale postkasser. Direktoratet mener dessuten at kostnadsbesparelsene vil være marginale.

    Les også:

Les mer om: