Dugnad for talende taktile kart

MediaLT vil lage kart over nærområder for synshemmede, og trenger hjelp.

Talking Tactile Tablet gjør det mulig for synshemmede å oppleve kart.
Talking Tactile Tablet gjør det mulig for synshemmede å oppleve kart.

MediaLT vil lage kart over nærområder for synshemmede, og trenger hjelp.

Et produkt fra Touch Graphics, kalt Talking Tactile Tablet, tilbyr blinde og synshemmede en mulighet til å lese kart gjennom hørsel og fingre. Brettet koples til en pc med en USB-kabel. Kartene framstilles digitalt.

Det norske selskapet MediaLT, som tidligere har bidratt til et verdensatlas for synshemmede tilpasset brettet fra Touch Graphics, har nå i samarbeid med Norges blindeforbund satt i gang et prosjekt for kart over synshemmedes nærområder, kalt Nærområdet under fingrene (NUFinger).

I en artikkel på MediaLTs nettsted, ber Morten Tollefsen om ideer til nærområder der det er behov for såkalt talende taktile kart.

Tollefsen stiller fem spørsmål om både hvilke nærområder som skal velges og hva slags elementer skal markeres, og ber om at svarene sendes info@medialt.no.

Talking Tactile Tablet gjør det mulig for synshemmede å oppleve kart.
Talking Tactile Tablet gjør det mulig for synshemmede å oppleve kart.
Til toppen