Dugnad skal få skoler på nett

Gjennom en egen CD-ROM og to pilotprosjekter i Akershus skal Nasjonalt læremiddelsenter piske opp en dugnadsbølge for å få norske skoler på Internett.

Gjennom en egen CD-ROM og to pilotprosjekter i Akershus skal Nasjonalt læremiddelsenter piske opp en dugnadsbølge for å få norske skoler på Internett.

Direktør Sigmund Lieberg i Nasjonalt læremiddelsenter (NLS) sier det ikke rett ut, men meldingen er ganske klar: Myndighetene svikter grunnskolens behov for infrastruktur og nettverk. Lærere, foreldre og næringsliv må selv trå til. Lieberg håper nok at dugnadsbølgen skal få stat, fylker og kommuner til å innse at deres ansvar også må innebære større økonomiske utlegg enn de ser for seg i dag.

CD-ROM-en Skolene på nett - Råd og tips om infrastruktur og Internett i skolene er en multimediaproduksjon på to timer, produsert av Norsk Interaktiv. To viktige partnere har hjulpet NLS: Telenor og nettleverandøren Cisco Systems. Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet har ytt finansiell støtte.

- Målet er å få flest mulig skoler kablet innen 2000, sier Lieberg.

- Vi vil at 1999 skal gjøres til et nett-år i skole-Norge.

Lieberg viser til NLS-undersøkelsen som forteller at norsk skole langt på vei framstår som Internett-fri sone (se relatert artikkel øverst til høyre).

- Norge er det land i Norden som satser minst sentralt for å bringe informasjons- og kommunikasjonsteknologi inn i grunnskolen. Finland, Sverige og Danmark satser betydelig mer enn oss. Danmark har et statlig program for å bringe alle skolene på nett innen år 2000. I Norge har ting stått stille helt siden Winix-fadesen. Det har ikke spilt noen rolle hvem som har hatt regjeringsmakten. Derfor trengs det tak fra andre krefter, for å få til en virkelig støtteaksjon for kabling i skolene.

CD-ROM-en henvender seg til lærere, foresatte og skoleeiere. Den inneholder alt fra enkel propaganda om forskjellen mellom en frittstående PC og et fullt utviklet lokalnett med Internett-tilgang for alle, til tekniske opplysninger om hva et nettverk er, hvordan komponenter som hub-er og rutere fungerer, og hvordan nettverk skal brukes, driftes og vedlikeholdes.

Som pilotprosjekter for å vise at dugnad faktisk kan føre til noe, har NLS valgt Sofiemyr skole i Oppegård kommune og Benterud skole i Lørenskog-kommune, begge i Akershus. Sofiemyr er en gammel skole bygget helt uten tanke på datakabling, mens Benterud åpner først etter nyåret, og skal bli NLSs modell på hvordan nye skoler bør bygges.

Pilotprosjektene sponses av Merkantildata, Compaq, Hewlett-Packard, Microsoft, Datelco, Telenor Nextel og Cisco. Skolene mottar utstyr verdt flere hundre tusen kroner. Foreldre bistår med gratis arbeidskraft i forbindelse med installasjon og selve kablingen. På Sofiemyr var responsen fra foreldrene overveldende: over 100 meldte seg.

Merkantildata bidrar med ett års gratis fjerndrift av nettverkene. Hvordan drift skal ordnes etter den tiden, er ennå ikke avgjort. Lieberg innrømmer at skolenettverk med flere hundre brukere fordelt på skiftende arbeidsstasjoner krever både kompetanse og ressurser for å fungere tilfredsstillende.

Compaq og Hewlett-Packard bidrar med hvert sitt klasseromssett bestående av tjener, 10 arbeidsstasjoner, scanner og skriver. Microsoft bidrar med programvare. Cisco leverer ruter og svitsj. Datelco leverer kabling. Telenor Nextel sørger for ett års gratis Internett-tilkobling, med e-post-adresser og inntil 10 MB hjemmesider på webhotellet.

Installasjonene legges opp med Internett-filtre og spesielle forholdstiltak mot hacking.

Direktør Steinar Sønsteby i Merkantildata sier at han og de andre deltakende datafirmaene er med på prosjektet også fordi de som foreldre har et motiv til å bidra til å utstyre grunnskolen med moderne teknologi.

- Men det private næringslivet kan ikke, og bør ikke, være noen drivkraft i dette arbeidet. Opprustningen av skolen er et statlig ansvar.

Sønsteby tenker seg et fond der næringslivet yter sitt bidrag, og der engasjerte skoler kan søke hjelp til sine prosjekter. Lieberg understreker også behovet for lokalt engasjement.

- Vårt budskap er at lokale krefter, lærere og foreldre, må sette seg i bevegelse, sier Lieberg. - Det kreves nye angrepsmåter, og man må gå ut til det lokale næringslivet. Vi har toet våre hender lenge nok.

På nettstedet Skolenettet (se referanse øverst i høyre marg) er det lagt ut informasjon om begge pilotprosjektene. Sidene oppdateres løpende, og inneholder blant annet hvordan man løser datakablingsproblemer i et skolebygg fra 1964.

Til toppen