Dum eller bare grådig?

Provida har ikke bare hatt problemer med RS/2 og leveransene til Kreditkassen og VPS. Jo Arnstad takket nei til fusjon med Entra Data i fjor høst og en nødvendig emisjon i vår ble det aldri noe av. Var Arnstad dum eller bare grådig? spør finansredaktør Jørgen Christiansen.

Provida har ikke bare hatt problemer med RS/2 og leveransene til Kreditkassen og VPS. Jo Arnstad takket nei til fusjon med Entra Data i fjor høst og en nødvendig emisjon i vår ble det aldri noe av. Var Arnstad dum eller bare grådig? spør finansredaktør Jørgen Christiansen.

Jo Arnstads brå avgang som sjef for Provida forklares med problemene med Kreditkassen-samarbeidet og med tapene i oppkjøpte RS/2. Det snakkes også om en gradvis sterkere misnøye med hva selskapet har levert i forhold til hva som er lovet.

Et par andre problemstillinger har trolig hatt vel så mye å si.

I oktober/november i fjor strandet fusjonsforhandlingene mellom Provida og Entra Data. En viktig årsak var prisen. På det tidspunktet var Provida villig til å gi opp mot 40 prosent eierandel i det nye selskapet til Entra Datas aksjonærer. Det var ikke nok.

I tiden fra 1. november i fjor til i dag har kursen på Entra Data steget med 250 prosent. Kursen på Provida har falt med over 70 prosent. Selv midt på sommeren i år - før problemene i RS/2 og med Kreditkassen ble kjent, og før Tieto foreslo en fusjon mellom Entra Data og et datterselskap - hadde markedsverdien på Entra Data økt fire ganger så mye som Providas markedsverdi.

Jo Arnstad innrømmet overfor digi.no i februar at han angret på at han forkastet fusjonsforslaget.

Det "festlige" med den innrømmelsen er ikke bare at han bommet grovt på verdiene i selskapet. En av årsakene til at fusjonen ikke ble noe av, var at Arnstad ikke var sikker på om det var konsulenter i Sverige han trengte mest. På det tidspunktet mente han selv at selskapet var kommet relativt langt i produktutviklingen og jobbet samtidig iherdig med å finne partnere som kunne ta seg av implementeringen av Providas løsninger i ulike land.

På sikt skulle Provida være et programvarehus, og salg og implementering av løsningen skulle gjøre i samarbeid med lokale partnere.

Der bommet trolig Arnstad på timingen. Vi tar ikke veldig feil om vi hevder at en av årsakene til at forholdet til Kreditkassen har skåret seg, er at Provida ikke har hatt nok ressurser tilgjengelig til både å følge opp sine egne pilotkunder, og ta unna den nødvendige veksten. En god indikasjon på dette er at Arnstad det siste året har sagt at konsulentavdelingen skulle jobbe stadig mer eksternt, mens den i realiteten har måttet jobbe på K-Bank prosjektene.

Provida hadde neppe hatt problemer med å sysselsette konsulentene i Entra Data.

Den andre tabben Arnstad og hans styre deler ansvaret for, er en meget anstrengt likviditetssituasjon.

Allerede i slutten av januar bekreftet Arnstad overfor digi.no at det ville være aktuelt med en emisjon i løpet av året. Det ble ikke mindre aktuelt senere i år.

Selskapet har hele tiden hevdet at det ikke er egenkapitalgraden som har vært problemet, men likviditeten. At likviditeten har vært anstrengt er det neppe noen tvil om. I balansen har det imidlertid ligget mye "varer i arbeid" og relativt store kundefordringer, så hvor solid selskapet egentlig har vært, kan diskuteres. I hvert fall i lys av de siste dagenes kontraktsbrudd. Samtidig har Provida innrømmet at de trenger en meget god soliditet fordi kundene nødvendigvis stiller meget høye krav til en partner som Provida.

I slutten av april sa Arnstad til digi.no at - Vi vurderer det (fusjon red.anm.) løpende. Det er jo fristende å foreta en kontantemisjon nå, når vi vet at vi vil trenge pengene.

Men emisjonen ble aldri gjennomført.

Nå har selskapet måttet utvide sin kassakreditt, og tidspunktet for en emisjon er ikke spesielt gunstig.

Hverken fusjonen eller emisjonen ble det noe av. Noen vil hevde det skyldes at Arnstad var for grådig, andre vil mener det skyldes ren og skjær idioti.

Uansett er neppe administrerende direktør den eneste "grådige idioten" som har ansvar for beslutningene. Kanskje er det andre som også føler et sterkt behov for mer fritid.

Til toppen