Dumper utstyr uten å slette data

Hver femte IT-sjef sletter ikke data når de kvitter seg med utrangerte maskiner.

Hver femte IT-sjef sletter ikke data når de kvitter seg med utrangerte maskiner.

IT-sikkerhetsselskapet Ibas har bestilt en undersøkelse gjennom TNS Gallup mot 200 IT-sjefer. Undersøkelsen viser at hver femte IT-sjef i bedrifter med mer enn 100 ansatte oppgir at de ikke sletter data på utrangert utstyr de skal kvitte seg med, til tross for at innholdet er sensitivt.

- Persondata skal ikke slenge fritt omkring. De som lagrer personopplysninger er forpliktet til å ha skikkelige rutiner som sikrer at persondataene slettes for godt når maskinene utrangeres, sier senior rådgiver Gunnell Helmers i Datatilsynet.

Det er blant annet blitt registrert funn av dumpet back-up tape på gjenvinningsstasjon fra apotek med pasientjournal og legens utstedelse av resepter. En privatperson kjøpte en PC full av sensitive kriminalsaker av politi.

Undersøkelsen avdekker en uvitenhet blant IT-sjefene. Halvparten av sjefene trodde de hadde slettet dataene når de fysisk ødelegger harddisken.

Ibas forteller at selskapet i de fleste tilfeller klarer å hente ut store mengder data fra datamaskinen selv med store skader. Ibas klarte å hente ut store mengder data fra datamaskinen om bord på det forliste lasteskipet Rocknes til tross for store støtskader og at de hadde ligget lenge i saltvann.

Til toppen