Dumskapen kjenner ingen grenser

At Kark er en dott og Detter en dust er hevet over tvil. Men det har ingenting med at de er svenske å gjøre.

At Kark er en dott og Detter en dust er hevet over tvil. Men det har ingenting med at de er svenske å gjøre.

Heldigvis.

Mange av oss vil i disse teletragiske dager erindre klassens bølle: Den mislykkede, overbemusklede, småsjelede vesle jævelen som med overnaturlig presisjon lynraskt peiler inn svake eller sårbare medelever som umiddelbart og feigt høvles ned.

Det kan tenkes at tele-Tormod er blitt utsatt for en eller flere forvokste varianter av klassens bølle. Det kan tenkes at Dag Detter er den onde slemmingen som Aftenposten i dag maler et bilde av, og at Jan-Åke Kark er dotten som løper hans ærende. Det kan tenkes at milliardskuespillet som de siste dager har utspilt seg for åpen scene virkelig er et vel-regissert komplott iscenesatt av tomskallede forretningsmenn som har misforstått sin oppgave.

Det spiller i bunn og grunn ingen rolle. La oss nå heve oss over smålighetene. La oss være enige om at Detter og Kark, Hermansen, Fjærvoll og Rosengren etter alt å dømme er amatører, som til tross for sine embeder ikke har utvist imponerende forstand. La oss konstatere at man verken i "TeliaNor" eller på høyere politisk nivå har vært i stand til å se sammenslåingen fra et fugleperspektiv, uten å skjele til nasjonale prioriteringer.

La oss også fastlå at dette ikke har noe med om aktørene er svenske eller norske å gjøre.

Dumskapen kjenner ingen grenser.

Det kjedeligste som nå kan skje er at teletullet skal føre til at vi en smule mer normale mennesker enn intrigemakerne fra "TeliaNors" styrerom og oppover skal la såpeoperaen innvirke på den alminnelige dømmekraft.

Svensker er helt ålreite mennesker, og svenske næringslivsfolk er noe av det mest profesjonelle som fins. I min gjøren og laden med representanter for broderfolket er erfaringen at gjensidig respekt og vilje til sammen å bygge verdier, uavhengig av flagg, er nøkkelbegreper.

Det kunne ikke falle meg inn å revurdere denne oppfatningen basert på oppførselen til enkeltindivider.

God helg.
Kos deg med ...

Til toppen