Dvalemodus øker strømregningen

Stadig flere dataprodukter som skal stå i dvale øker strømregningen markant, viser svenske tall.

Stadig flere dataprodukter som skal stå i dvale øker strømregningen markant, viser svenske tall.

At elektriske apparater som ikke er i bruk, men heller ikke fysisk skrudd av, drar strøm er kjent. Men problemet øker, for hjem i den vestlige verden og særlig i Norden fylles opp av stadig nye IT-produkter som gjerne står i dvale.

Strømmen denne dvalen bruker har tredoblet seg på noen få år, viser tall fra Sverige og det er liten grunn til å tro at tallene er lavere i Norge.

En svensk undersøkelse konkluderer med at en gjennomsnittelig husholdning nå betaler 1.500 kroner i året for dvale-strøm, skriver Nyteknik.

I 1996 siden utgjorde dvaleforbruket i Sverige 400 kilowattimer per år. Idag kan den være tre ganger så høy, mener rapporten

I 1996 fastsatte EU standby-forbruket i Sverige til 8 TWh per år. I år 2006 beregnes den å ha økt til 14 TWh. Det tilsvarer den årlige elproduksjonen av to til tre mellomstore kjernekraftreaktorer. Det er like mye som det behøves for å varme opp 70.000 småhus per år.

Informasjonssjef Erik Andersen i Elektro- og elektronikkbransjen (EE-bransjen) kjenner ikke til tilvarende beregninger i Norge, men er ikke overrasket.

Bare i Norge finnes det i dag 4,6 millioner TV-apparater som innebærer flere TV-er per husstand. I dag er det ikke uvanlig å ha TV både på kjøkkenet, barnerommet, kjellerstua og hytta.

Det finnes i tillegg mange hundre tusen elektriske enheter som vi ikke tenker på, men som drar mye strøm, påpeker Andersen.

Dette kan være alt fra alle typer ladere, bærbart batteribasert utstyr, trådløse basestasjoner, bredbåndsmodemer, CD-radioer, klokkeradioer og ladere til tannbørster og barbermaskiner.

- Elektronikkbransjen har anstrengt seg kraftig for å utvikle produkter som forbruker mindre. Men selv om hvert enkelt produkt trekker mindre strøm, forbruker vi mer. Det er flere elektroniske enheter per medlem i husstanden i dag i forhold til tidligere, sier Andersen.

Et gammelt TV kan kreve 100 ganger mer strøm i dvalemodus i forhold til et nytt. På den annen side er de nye flatskjermene nesten like energikrevende som gamle TV-apparater.

Til toppen