DVD-erstattere klare for stua i 2005

I 2005 starter krigen om neste generasjons DVD-teknologi for alvor.

I 2005 starter krigen om neste generasjons DVD-teknologi for alvor.

Representanter for industrigruppen Blu-ray Disc Founders fortalte tirsdag til Wall Street Journal at gruppen regner med at avspillere med støtte for ferdiginnspilte, ikke-skrivbare plater av typen Blu-ray Disc, BD-ROM, vil komme på markedet i andre halvdel av 2005. Slike plater kan blant annet benyttes til å distribuere film med høy kvalitet (HDTV).

Spesifikasjonen av det fysiske formatet til BD-ROM ble først godkjent i juni i pr, og det arbeides fortsatt med å definere hvilke andre egenskaper mediene skal ha, blant annet hvilken codec som skal brukes for å komprimere video. Alternativene er MPEG2 eller de mer effektive MPEG4 AVC FRExt eller Microsofts VC9, skriver ARNnet. Det regnes ikke som usannsynlig at flere av codec'ene vil støttes, slik det gjøres i det konkurrerende HD DVD-formatet.

Den overskrivbare versjonen av Blu-ray Disc for HDTV-opptak, BD-RE, er forlengst standardisert. Her benyttes MPEG2 som videocodec. Platene med ett lag rommer enten 23 GB, 25 GB eller 27 GB, mens de med to lag rommer 50 GB. Blant de som leverer opptakere for dette formatet, er Sony, som kom med opptakere som støtter BD-RE allerede i fjor, mens Panasonic slapp en slik enhet i forrige uke. De to enhetene er likevel bare delvis kompatible

Sony-maskinen benytter ifølge ARNnet 23 GB-plater, mens Panasonic benytter 25 GB og 50 GB-plater. Resultatet er at platene brent i en Sony-maskin kan benyttes i enheter fra begge produsentene, men ifølge Panasonic er ikke det motsatte tilfellet. Sony-maskinene kan riktignok lese 25 GB-platene, men først etter en forsinkelse på 90 sekunder for å gjenkjenne platen. Sony ventes å komme med en 50 GB-utgave senere i år.

Blu-ray Disc Founders ser også på mulighetene for å øke skrive- og lesehastigheten for BD-formatene utover dagens 36 Mb/s. Det ventes at et 2x-utgave av det skrivbare BD-R-formatet vil bli godkjent i september i år, mens en like rask utgave av BD-RE trolig vil bli godkjent i oktober. En 4x-utgave av BD-R er planlagt i 2005, mens utsiktene for en 6x-variant er mer fjerne.

    Les også:

Som nevnt er ikke Blu-ray Disc det eneste formatet som potensielt kan erstatte dagens DVD-plater på noe sikt. HD DVD-formatet, som støttes av DVD Forum, er en like sannsynlig kandidat. Bak formatet står blant annet Toshiba og NEC, og representanter for Toshiba sa i juli at selskapet planlegger å lansere to HD DVD-enheter neste år for hjemmebruk. Det skal være snakk om en ren HD DVD-spiller og en opptaker som også inkluderer en harddisk.

Hvilket av formatene som blir mest utbredt, avhenger i stor grad av filmindustrien. De ferdiginnspilte platene vil trolig primært bli brukt til å distribuere film med høyere oppløsning enn det som er mulig med dagens DVD-plater. Hvilken av formatene som vil bli foretrukket av filmdistributørene vil ha stor betydning for hva konsumentene vil velge. Dette kan sammenlignes med formatkrigen som involverte VHS, Beta og Video 2000 på 1980-tallet.

Det som kan være utslagsgivende for filmindustrien, er hvor dyrt og hvor lang tid det vil ta å produsere en enkel plate. Det tar omtrent tre sekunder å lage en ferdiginnspilt DVD-plate, mens de nye formatene skal ta mellom 3,5 sekunder og 5 sekunder å produsere. Selv om forskjellene er små for den enkelte plate, får det stor betydning når det er millioner av plater som skal lages.

Til toppen