Abonner
JUSS OG SAMFUNN

DVD-formatgruppe granskes i USA

Gruppen som står bak lagringsmediet Blu-ray Disc granskes av amerikanske justismyndigheter.

Striden mellom de to rivaliserende lagringsmediene Blu-ray Disc og HD DVD går videre. De to formatene, som henholdsvis støttes av organisjonene Blu-ray Disc Founders og DVD Forum, vil begge kunne erstatte dagens DVD-formater.

Mange av medlemmene i Blu-ray Disc Founders er også medlemmer av DVD Forum, noe som førte til stridigheter da en rekke av disse medlemmene blokkerte en avstemming om spesifikasjonen til HD DVD i fjor høst.

Ifølge The Wall Street Journal skal USAs justisdepartement ha startet en foreløpig undersøkelse av Blu-ray-gruppen for å se om organisasjonen målbevisst har forsøkt å undergrave utviklingen av det rivaliserende HD DVD-formatet.

Den amerikanske avisen viser til en anonym kilde, men ingen av de involverte parter ønsker å kommentere saken nå.

Det er derfor uklart om justisdepartementets undersøkelser vil gå over til å bli en mer alvorlig, formell etterforskning, hvor de involverte selskapene tvinges til å framskaffe informasjon.

Ifølge The Wall Street Journal er det ikke uvanlig at det amerikanske justisdepartementets granske standardiseringsforsøkene til store elektronikkselskaper. Gruppene av selskaper må derfor være nøye med å unngå visse typer atferd. Ifølge den amerikanske avisen har for eksempel DVD Forum gitt medlemmene klare instruksjoner om at medlemmene må unngå enhver handling som kan anses som konkurransehemmende, for eksempel ved å koordinere prissettingen på utstyret de leverer.

Les mer om: