DVD-hybrid skal forenkle overgangen

Toshiba og Memory-Tech har sammen utviklet optiske plater som kan lagre både DVD- og HD-DVD-innhold.

Toshiba og Memory-Tech har sammen utviklet optiske plater som kan lagre både DVD- og HD-DVD-innhold.

Det nyutviklede ROM-formatet (Read-Only Memory) er basert på en enkeltsidet struktur med to lag. Det øvre laget, som befinner seg nærmest det optiske lesehodet, lagrer data i DVD-formatet, mens den nedre laget lagret HD DVD-data. DVD-laget rommer 4,7 GB med data, mens HD DVD-laget kan lagre 15 GB med data.

Siden DVD-laget tilsvarer det ene av de to lagene man kan finne i vanlige DVD-plater, skal dette kunne spilles av med dagens DVD-spillere.

Toshiba og Memory-Tech, som har utviklet det nye formatet, skriver i en pressemelding at de nye platene gjør det mulig for konsumenter å se på DVD-innhold på en standard DVD-spiller og, etter å ha kjøpt en HD DVD-kompatibel spiller, se på det HD-innholdet (High Definition) på den samme platen.

De nye platene kan produseres ved hjelp av Memory-Techs eksisterende produksjonslinjer, som i tillegg kan benyttes til å produsere vanlige DVD og HD DVD-plater. Produksjonskostnadene skal tilsvare kostnadene forbundet med produksjon av tolags DVD- og HD DVD-plater, siden den fysiske strukturen til alle de tre formatene er den samme.

Det er ventet at HD DVD-spillere og videoprogramvare vil komme for fullt på markedet i slutten av 2005. Toshiba mener at innføringen av digital kringkasting og etterspørselen etter store HDTV-apparater vil gi en sterk vekst i etterspørselen etter HD DVD allerede i 2005 og 2006.

    Les også:

Toshiba og Memory-Tech er sammen med NEC og Sanyo Electric blant de viktigste støttespillerne bak HD DVD-teknologien, som også støttes av DVD Forum.

HD DVD-formatet vil dog møte hard konkurranse fra Blu-ray Disc-formatet, som blant annet Sony står bak. De to formatene har ulike fordeler. HD DVD har mye felles med DVD-formatet, noe som skal kunne gi lavere produksjonskostnader av platene og, som nyheten i denne artikkelen forteller, at platene til en viss grad kan brukes om hverandre.

Blu-ray Disc-formatet (BD) har en annen fysisk struktur og vil trolig koste mer å produsere, men skal samtidig ha bedre lagringskapasitet.

Hvilket format som eventuelt vil utkonkurrere rivalen, gjenstår å se. Amerikansk filmbransje er delt i to grupperinger som støtter hvert sitt format.

I tillegg er det blitt lansert flere alternative formater med høy lagringskapasitet, blant annet "Versatile MulitLayer Disc", men det skal mye til for at disse vil lykkes i å nå et bredt marked, siden de største amerikanske filmselskapene allerede har gjort sine valg.

Til toppen