DVD i seks formater

DVD - "digital versatile disk" eller "digital video disk" - skal standardiseres i seks ulike formater.

DVD - "digital versatile disk" eller "digital video disk" - skal standardiseres i seks ulike formater.

DVD er skivene med utseende og størrelse som dagens CD-er, som kommer til å erstatte CD-er og kassetter som lagringsmedium i datamaskiner, hjemmekinoer, lydanlegg med mer. Hittil har man antatt at fem ulike formater var tilstrekkelig, men nå har standardiseringskonsortiet funnet at det kreves et sjette format.

Formatene vi har vist om hittil er:

  • DVD Video som er tilrettelagt for distribusjon av filmer, kapasitet 4,7 GB
  • DVD Audio som skal gi oss langt mer musikk per skive enn dagens audio CD
  • DVD-ROM med samme funksjonalitet som CD-ROM, men med 4 GB istedenfor 540 MB
  • DVD-RAM som skal gi datamaskiner et disk-aktig ytre lager på 2,6 GB
  • DVD-R som tilbyr engangslagring til arkiv.

Det sjette og nyeste formatet som ble kunngjort annen pinsedag, heter DVD-WO, for "write once". Tilsynelatende er dette det samme som DVD-R. Men det er to viktige forskjeller.

DVD-R har en kapasitet på 3,9 GB og passer best til anvendelser der store filer skal leses i samme sekvens som de er lagret.

DVD-WO har en kapasitet på 2,6 GB, og passer best til mer datapregede anvendelser, der filer spredd over hele skiven leses like raskt.

Ifølge nyhetstjenesten Newbytes vil det bli en vesentlig forskjell i pris mellom skiver til DVD-WO og skiver til DVD-RAM. De siste, som altså oppfører seg som vanlige disker, vil koste rundt 5.000 yen (300 NOK), mens en DVD-WO-skive vil bare koste rundt 1.000 yen (60 NOK).

Til toppen