DVD-Jon endelig frikjent

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken i DVD-Jon-saken.

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken i DVD-Jon-saken.

Hovedpersonen selv var ikke til stede da dommen ble lest opp av lagrettsdommer Wenche Skjæggestad.

– Vi var ikke forberedt på at dommen ville komme så tidlig, sier DVD-Jons forsvarer., advokat Halvor Manshaus til NTB.

Etter domsavsigelsen fikk han ikke tak i klienten sin på telefon, slik at han kunne overbringe gladnyheten at han nå er frifunnet i to rettsinstanser.

Jon Lech Johansen var tiltalt for å ha laget dataprogrammet DeCSS. Programmet fjerner den innebygde kopieringssperren i DVD-filmer og legger en kopi av filmen på datamaskinens harddisk.

Økokrim ved førstestatsadvokat Inger Marie Sunde hadde lagt ned påstand om 90 dagers betinget fengsel for Jon Lech Johansen.

Da saken mot ham ble behandlet i Oslo tingrett, ble han frifunnet på alle punkter.

Økokrim utelukker ikke at dommen vil bli anket:

– Vi vil nå bruke betenkningstiden og studere premissene nøye, sier førstestatsadvokat Inger Marie Sunde til NTB.

Hun sier dommen kan forstås slik at DVD-Jon ville blitt dømt dersom retten hadde funnet at formålet med de programmene han laget var piratkopiering.

Retten sier i begrunnelsen for frifinnelsen at det ikke er ført bevis for at andre har brukt dataprogrammet DeCSS på DVD filmer som er skaffet til veie ulovlig. DVD-Jon kan dermed ikke straffes for medvirkning til andres bruk av programmet, mener retten.

Lagmannsretten slår også fast at han heller ikke kan dømmes for forsøk på medvirkning til bruk av programmet. Økokrim ville ha DVD-Jon dømt for slik medvirkning, blant annet fordi han skal ha offentliggjort et program som gjorde det mulig for andre å få uberettiget adgang til dekrypterte DVD-filer. Retten sier imidlertid at det er lite som tyder på at DVD-Jon ønsket å gjøre det lettere for andre å kopiere og å distribuere DVD-filmer, selv om han måtte ha vært klar over at programmet kunne misbrukes.

Dommen slår deretter fast at det ikke er ført bevis for at DVD-Jon forsøkte å medvirke til andres piratkopiering av spillefilmer da han la ut DeCSS ut på internett.

Til toppen