DVD-Jon: Fant nøkkel som åpnet DVD-riket

Jon Lech Johansen (19) forklarte seg i tingretten mandag detaljert om hvordan han og noen venner gikk fram på Internett for å bryte kopisperren på DVD-platene.

Jon Lech Johansen (19) forklarte seg i tingretten mandag detaljert om hvordan han og noen venner gikk fram på Internett for å bryte kopisperren på DVD-platene.

Irritert over at produsentene av DVD-produkter ikke hadde tatt hensyn til brukerne av fri programvare, tok en gruppe dataentusiaster - deriblant Jon Lech Johansen som da var 15 år - høsten 1999 skjeen i egen hånd og samarbeidet om å lage en egen DVD-spiller.

I Oslo tingrett mandag leste aktor Inger Marie Sunde opp lange passasjer av loggførte samtaler Johansen hadde med sine venner på internett i forbindelse med utviklingsarbeidet.

- Dette er et tilfelle av gjengkriminalitet, altså Jon Johansen og hans venner på Internett fra Tyskland, Nederland, England og Russland, innledet Sunde med da rettssaken startet.

Les saken fra tidligere på mandag her:


På hver DVD-plate er det kodet inn om lag 408 digitale nøkler. Én av dem passer til akkurat den DVD-spilleren som hver enkelt har og derfor spilles filmen av uten problemer. Systemet heter CSS (Content Scrambling System).

En av Johansens venner, en tysker som kalte seg NMD (Nomade), avdekket en av nøklene på en DVD-spiller som allerede var tilgjengelig på Internett. Jon Johansen forklarte retten at nøklene normalt var beskyttet og kryptert, men at de i DVD-spilleren fra Xingtech fant dekrypteringsnøkkelen ubeskyttet. Derfra hadde de løsningen til å komme seg inn og selv benytte nøkkelen.

Men Johansen la til at dersom Xingtech ble straffet og mistet sin lisens til å produsere DVD-spillere, så ville ikke programmet de hadde laget, DeCSS (Decrypting Content Scrambling System), kunne fungere på nye DVD-plater.

Etter at både aktor Inger Marie Sunde fra Økokrim og forsvarer Halvor Manshaus hadde holdt sine innledningsforedrag, gikk aktor i gang med sin utspørring av Johansen.

I mer enn fem timer sto 19-åringen i vitneboksen og svarte på aktors detaljspørsmål om hendelser som lå mer enn tre år tilbake i tid. Under en razzia i Vestfold-familiens bolig i Lardal i januar 2000, tok politiet beslag i den da 16 år gamle guttens to datamaskiner, flere CD-er og mobiltelefonen hans. Fra den har Økokrim funnet logger fra lange samtaler som Jon Johansen har hatt med venner og bekjente i Linux-miljøet på internett.

Under rettssaken refererte aktor til disse samtalene for å få klarhet i hva som skjedde rundt utviklingen av dekrypteringsprogrammet DeCSS som fjernet kopisperrene fra DVD-platene.

- Jon Johansen knekket ikke beskyttelseskoden på DVD-platene, sa forsvarer Halvor Manshaus i sitt innledning. Han sa at Johansen bare hadde laget grensesnittet til DeCSS for at det skulle se bra ut og være enkelt å bruke. Andre gjorde kodeknekkerjobben.

Manshaus sa også at han mener at hans klient ikke kan dømmes for å ha brutt seg inn på DVD-plater han selv hadde kjøpt og betalt. At Økokrim mener Johansen automatisk hadde godtatt en avtale om bare å bruke DVD-plater på lisensierte avspillere da han kjøpte dem, mener han ikke er et godt nok argument.

- Økokrim må påvise at det er inngått en slik avtale, sa Manshaus.

Rettssaken mot Jon Johansen følges med spenning av både nordmenn og utlendinger. På den ene siden en mektig filmindustri som ønsker full kontroll over hvordan kunder behandler produktene de kjøper, på den andre siden finner man forbrukerorganisasjoner som er for deling av teknologi.

Senioringeniør Terje Knudsen og høyskolelektor Stein Martinsen er spesialutvalgt som særlig egnede meddommere og skal avgjøre saken sammen med dommerfullmektig Irene Sogn i Oslo tingrett.

Dagensspørsmål
Tror du DVD-Jon blir dømt?

Ja, betinget fengsel
Ja, en saftig bot
Nei, han gjorde ikke hovedjobben
Dette burde ikke blitt en rettssak

Trykk her for å se resultatet så langt
Til toppen