DVD-Jon: - Fornøyd med frifinnelse på alle punkter

Jon Lech Johansen sier seg svært fornøyd med dagens kjennelse, men regner med at saken blir anket.

Jon Lech Johansen sier seg svært fornøyd med dagens kjennelse, men regner med at saken blir anket.

- Jeg hadde regnet med frifinnelse og er selvfølgelig svært fornøyd med at det skjer på alle punkter, sa Jon Lech Johansen til digi.no og andre journalister i Oslo tinghus umiddelbart etter at dommeren hadde lest opp kjennelsen og frifunnet ham på alle punkter.

- Retten sier at det er tillatt det vi har gjort. Det jeg er aller mest fornøyd med er at retten har bevist at det er lovlig å benytte DeCSS på en lovlig kjøpt DVD-film. Det er en viktig innrømmelse, sier Johansen.

DVD-Jon regner med at saken blir anket, selv om kjennelsen er enstemmig og går svært klart i Johansens favør. Han ble ikke dømt for noen av punktene han var tiltalt for etter paragraf 145, annet ledd i straffeloven ("For ved å ha brutt en beskyttelse eller på lignende måte skaffet seg adgang til data som er lagret eller som overføres elektronisk eller andre tekniske hjelpemidler og ved å ha forvoldt skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap eller ha medvirket til dette") og måtte heller ikke betale saksomkostninger eller se Pentium PC-en sin og åtte stykk ulisensiert programvare inndratt.

- Saken dreier seg om forbrukerrettigheter og forsøk fra aktørene i bransjen på å innskrenke disse rettighetene. Det skal vi ikke ha noe av! slår Johansen klart fast.

digi.no kommer tilbake med flere reaksjoner på frifinnelsen av DVD-Jon.

Til toppen