DVD-Jon: - Fornøyd med frifinnelse på alle punkter

Jon Lech Johansen sier seg svært fornøyd med dagens kjennelse, men regner med at saken blir anket.

- Jeg hadde regnet med frifinnelse og er selvfølgelig svært fornøyd med at det skjer på alle punkter, sa Jon Lech Johansen til digi.no og andre journalister i Oslo tinghus umiddelbart etter at dommeren hadde lest opp kjennelsen og frifunnet ham på alle punkter.

- Retten sier at det er tillatt det vi har gjort. Det jeg er aller mest fornøyd med er at retten har bevist at det er lovlig å benytte DeCSS på en lovlig kjøpt DVD-film. Det er en viktig innrømmelse, sier Johansen.

DVD-Jon regner med at saken blir anket, selv om kjennelsen er enstemmig og går svært klart i Johansens favør. Han ble ikke dømt for noen av punktene han var tiltalt for etter paragraf 145, annet ledd i straffeloven ("For ved å ha brutt en beskyttelse eller på lignende måte skaffet seg adgang til data som er lagret eller som overføres elektronisk eller andre tekniske hjelpemidler og ved å ha forvoldt skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap eller ha medvirket til dette") og måtte heller ikke betale saksomkostninger eller se Pentium PC-en sin og åtte stykk ulisensiert programvare inndratt.

- Saken dreier seg om forbrukerrettigheter og forsøk fra aktørene i bransjen på å innskrenke disse rettighetene. Det skal vi ikke ha noe av! slår Johansen klart fast.

digi.no kommer tilbake med flere reaksjoner på frifinnelsen av DVD-Jon.

Til toppen