DVD-Jon frikjennes

Jon Lech Johansen kan puste lettet ut. USAs filmindustri og Økokrim fikk ikke medhold i straffesaken de anla mot den norske 19-åringen.

Jon Lech Johansen kan puste lettet ut. USAs filmindustri og Økokrim fikk ikke medhold i straffesaken de anla mot den norske 19-åringen.

Dommeren er i skrivende stund ennå ikke ferdig med å lese opp kjennelsen, men det går mot kjennelsen "ikke skyldig" for saksøkte Jon Lech Johansen.

For teknologer og IT-bransjefolk kom ikke frikjennelsen som noen stor overraskelse, men samtidig venter man at saksøkerne vil anke beslutningen ettersom saken regnes som prinsipielt viktig.

SISTE NYTT:

I rettens begrunnelse for kjennelsen heter det at DeCSS kan brukes til å ta kopier av og avspille DVD-filmer som man har kjøpt lovlig, mens det er regnet som ulovlig på en piratkopiert utgave.

Johansen slipper å bli ilagt saksomkostninger, og Økokrims krav om inndragelse av Johansens PC og 8 CD-er med programvare tas ikke til følge.

Dommen er enstemmig.

Rettssaken mot DVD-Jon i Oslo tingrett er trukket mer i langdrag enn ventet. Det er ikke minst høytlesning av milelange logger fra prategrupper på internett som har tatt vesentlig lengre tid enn antatt.

Straffesaken mot Jon Lech Johansen (19) startet mandag 9. desember og varte i én uke.

Mandag 16. desember la aktor Inger Marie Sunde ned påstand om betinget fengsel i 90 dager for Johansen, inndragelse av hans PC, samt 8 CDer, og dessuten betaling av saksomkostninger på 10.000 kroner.

Advokat Halvor Manshaus prosederte på full frifinnelse for sin klient.

Jon Johansen var tiltalt for å ha brutt straffelovens paragraf 145 da han høsten 1999 deltok i et prosjekt som gikk ut på å lage en DVD-spiller for brukere av operativsystemet Linux. Det eksisterte ingen godkjente DVD-spillere for dette operativsystemet på dette tidspunktet. Før de kunne lage selve avspilleren, måtte de finne en metode å gå rundt beskyttelsen på DVD-platene slik at den lot seg avspille på uautorisert DVD-spiller.

En tysk bekjent på internett som gikk under navnet Nomad skal ha knekket selve koden. Jon Johansens bidrag var å sette de ulike elementene sammen til programmet DeCSS som altså dekrypterte DVD-filmene slik at det var mulig spille dem av uavhengig av om en spiller hadde lisens fra DVD-CCA (DVD-Copy Control Association).

digi.no kommer tilbake med reaksjoner på dagens kjennelse, rettens begrunnelse og andre detaljer rundt dommen.

Følg DVD-saken:

Til toppen