JUSS OG SAMFUNN

DVD-Jon reddet av ytringsfriheten

Appellretten i California ga i natt norsk tid full oppreisning for Jon Johansen og hackergruppen Masters of Reversed Engineering (MoRE). Kjennelsen kan leses som at retten mener at ytringsfriheten veier tyngre enn opphavsretten. Retten mener at programmet DeCSS, som fjerner kodingen av DVD-filmer, beskyttes av retten til fri ytring.

Ifølge CNET News.com offentliggjorde appellretten torsdag en kjennelse som kullkaster en underdomstols tidligere beslutning om å forby publisering av DeCSS-koden på Internett.

Offentliggjøring av koden er på linje med publisering av andre kontroversielle ytringer, og er følgelig beskyttet av grunnloven, heter det i appelldomstolens kjennelse.

"Selv om det nok kan stilles spørsmål ved den samfunnsmessige verdien av å publisere koden til DeCSS , er det uansett et spørsmål om ytringsfrihet", heter det i kjennelsen, og videre: "Vår respekt for den lovgivende makt og bestemmelsene i lov om handelshemmeligheter kan ikke forskyve vår plikt til å beskytte de grunnleggende rettighetene det garanteres for i grunnlovens første lovtillegg" (dvs. lov om ytringsfrihet, red.anm.).

Selv om nattens kjennelse ikke er endelig i forhold til lovligheten rundt programmet DeCSS, er det like fullt et alvorlig tilbakeslag for filmindustriens innbitte kamp mot den stadig mer omfattende gratisdistribusjonen på Internett av i utgangspunktet opphavsrettslig beskyttet materiale. Hollywood mener at dette er et spørsmål om en skal tillate spredningen av DeCSS og tilsvarende programvare som bryter antipiratsperrer, ikke et spørsmål om å garantere for ytringsfriheten, et syn en føderal dommer langt på vei har sagt seg enig i tidligere.

Torsdagens kjennelse går ifølge amerikanske medier langt i å eksplisitt definere programkode som ytringer. Med en slik lovforståelse kan programmerere bli rettslig forfulgt for å publisere ulovlig programvare, men de kan i utgangspunktet ikke forhindres fra å foreta publiseringen i første omgang.

Dette er et viktig prinsipp som begge sider er opptatt av. Hvis personer kan få publisere noe online, selv om de kan bli dømt for det samme i ettertid, kan det som publiseres raskt bli lest, kopiert og videredistribuert av andre. Filmindustrien mener imidlertid at det i enkelte tilfeller bør være mulig å pålegge en publikasjon om ikke å publisere ulike typer innhold - eksempelvis programmer - slik at man mer effektivt kan stoppe en rask og omfattende videredistribusjon.

Den da 15 år gamle Jon Johansen var en av opphavsmennene til DeCSS som for et par år siden ble utviklet for å kunne spille av DVD-filmer også på Linux-maskiner. DeCSS endte imidlertid opp som et nyttig verktøy for alle som ønsket å kopiere filmer lagret i DVD-formatet og distribuere dette innholdet på nettet, noe filmbransjen reagerte kraftig på. Saken er på ingen måte slutt med nattens kjennelse i Californias appellrett. Filmindustrien har prøvd å stanse spredningen av DeCSS på en rekke måter, og det er fortsatt en føderal sak som er til behandling der filmindustrien hevder at programmet utelukkende er utviklet for å knekke kopibeskyttelsen for DVD og dermed er et ulovlig verktøy ifølge den såkalte Digital Millennium Copyright Act.


Det er i denne saken publisisten Eric Corley er blitt forhindret fra å distribuere DeCSS-koden eller legge ut pekere som går til andre nettsider som publiserer koden. Han har påklaget denne kjennelsen med utgangspunkt i at han dermed er fratatt sin rett til fri ytring, skriver CNET News.com.

digi.no har foreløpig ikke lykkes i å oppnå kontakt verken med Jon Johansen eller Økokrim for en kommentar. Etter det digi.no forstår, får imidlertid ikke California-dommen noe å si for realitetsbehandlingen av den norske saken. Jon Johansen ble innkalt til nye Økokrim-avhør i juni. Økokrim signaliserte da at de tok sikte på en rask avklaring, men foreløpig har politiet ikke konkludert i saken.

Her kan du lese kjennelsen

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.