DVD-opptakere med MPEG-4-støtte

I løpet av 2003 ventes det å komme DVD-brennere for stuebruk som kan lagre opptakene i formater som MPEG-4, DivX eller WMV.

I løpet av 2003 ventes det å komme DVD-brennere for stuebruk som kan lagre opptakene i formater som MPEG-4, DivX eller WMV.

DVD-brennere begynner å bli et reelt alternativ til dagens mest utbredte video-opptakssystem for hjemmebruk, VHS (Video Home System). To hindre gjenstår, den relativt høye prisen og en viss usikkerhet om hvilken standard som vil gå av med seieren. I tillegg har dagens DVD-brennere (og de fleste avspillere) den begrensningen at videoopptak kun kan lagres som MPEG-1 eller MPEG-2, noe som klart begrenser hvor mye film som kan lagres på en begrenset lagringsenhet. Enkelte DVD-opptakere har også innebygget harddisk, men selv disse har gjerne temmelig begrenset kapasitet (for å holde prisen nede).

Les også:


Flere selskaper, inkludert Philips, ESS Technology og Cirrus Logic, har en tid arbeidet med å utvikle integrerte kretser for DVD-opptakere og -avspillere som inneholder codec (omkoder og dekoder) for teknologier som tilbyr langt bedre komprimering av videoopptakene, slik at en vanlig DVD-plate kan brukes til å lagre mye mer enn drøyt to timer med video.

Blant de formatene det arbeides med, finner man MPEG-4, DivX og Windows Media Video. Dette skriver Nikkei Electronics Asia. Noen av disse brikkene skal allerede være klare til bruk, andre vil bli klare i løpet av kort tid.

Ifølge Nikkei Electronics Asia vil bruk av slike høyeffektive kodeteknologier gi tre klare fordeler:

  1. Betydelig lenger opptakstid enn eksisterende modeller
  2. Muligheten til å gjøre opptak fra Internett, i tillegg til kringkastede sendinger og lagret media
  3. Forbedret mulighet til å utveksle innhold med PC-er


Fordi behovet for harddiskplass med denne teknologien vil bli langt mindre, antas det at prisen på DVD-opptakere med harddisk vil synke betraktelig. Med MPEG-4-koding med en bitrate på 1 Mbps, vil en 60 GB stor harddisk kunne romme 130 timer med video.

En oversikt over når de ulike brikkene ventes å komme, finner du her.

Til toppen