DVD-rekord i år 2000

Etter at de største filmselskapene har omfavnet DVD-formatet, vil det neste år bli produsert 3.400 titler, en økning på over 70 prosent i forhold til alle titler som er produsert til nå.

Etter at de største filmselskapene har omfavnet DVD-formatet, vil det neste år bli produsert 3.400 titler, en økning på over 70 prosent i forhold til alle titler som er produsert til nå.

Hollywood Reporter bruker den ukentlige DVD Release Report som kilde når de estimerer økningen i antall DVD-titler neste år.

Det egentlige tallet er mellom 3.600 og 3.700 nye titler neste år, men man regner med et bortfall av DVD-filmer som trekkes tilbake fra markedet. I 1998 og 1999 var bortfallet til sammen 137, mens neste år regnes bortfallet å bli på 2-300.

Det totale antall filmtitler som befinner seg på markedet per i dag er 4.682, med en estimert økning på 72 prosent neste år. I 1997 var det kun 528 filmer som ble lagt ut i DVD, 1.521 i fjor, mens det i år er kommet 2.770 nye filmer på markedet.

Nærmere halvparten av alle filmene som slippes er kinofilmer, mens 14 prosent er filmer som publiseres direkte på VHS/DVD. Genre-filmer utgjør 10,2 prosent, 7,2 er filmer på import, 6,8 prosent er musikkvideoer. Porno utgjør ikke mer enn 3,15 prosent av markedet.

Warner er "the leader of the pack" med 570 titler, mens Columbia og Universal Studios kun har sluppet halvparten av sine filmer så langt på DVD.

Til toppen