JUSS OG SAMFUNN

DVD-sak kan få konsekvenser for pekeransvaret

Internettadvokat Henrik A. Jensen mener at saken rundt Jon Johansen og krypteringen av DVD-filmer aktualiserer problemet rundt pekeransvar på nettet. Blir de saksøkte nettstedene dømt for brudd på pekeransvar, kan det begrense nettets fremste fortrinn, den globale hyperlenkingen.

Henrik A. Jensen
26. jan. 2000 - 08:56

- Sakens faktiske sider illustrerer på en god måte hvordan tradisjonell rettshåndheving kommer til kort når det gjelder distribusjon av ulovlig materiale på Internett. Det hjelper lite at en norsk rett sier at det foreligger ulike krenkelser av opphavsrett i form av en forretningshemmelighet, hvis materialet allerede er spredd av mindreårige til mange land via Internettet.

Henrik A. Jensen.
Henrik A. Jensen.

Det mener advokatfullmektig Henrik A. Jensen som har fulgt DeCSS-saken fra sidelinjen. Han uttaler seg først og fremst på generell basis og mener at en slik sak kan få flere alvorlige konsekvenser for nettaktører.

Mandag denne uken ble Jon Johansen og hans far raidet av norske Økokrim etter at det var tatt ut siktelse mot dem for brudd på Åndsverksloven med strafferamme på tre års fengsel og straffeloven med strafferamme på to år.

På forespørsel fra digi.no har han sett på saken juridiske implikasjoner når det gjelder pekeproblematikken.

Utviklergruppen MoRE med 16-åringen som talsmann er saksøkt for å ha knekt koden som gjør det mulig å piratkopiere DVD-filmer. Johansen selv nekter for piratkopiering og mener de kun gjorde dette for å gjøre filmer tilgjengelige for avspilling for PC-er som ikke benytter Windows som operativsystem, for eksempel Linux.

Interesseorganisasjonen DVD CAA har i delstaten California tatt ut stevning mot 72 nettsteder verden over og dette er blitt fulgt opp av Motion Picture Association of America (MPAA) som representerer de største filmselskapene. Søksmålet inkluderer ikke bare påstander om avsløring av forretningshemmeligheter som kan true fremtidige DVD-inntekter pluss ulivlig videreformidling av koden. Det dreier seg også om nett-tjenester som har pekt til steder hvor DeCSS-koden - disse pekerne/linkene blir også krevd fjernet.

Den amerikanske filmorganisasjonen MPAA har allerede fått gjennomslag da de i forrige uke i New York fikk medhold i at tre saksøkte måtte fjerne lenkene fra nettstedene sine. Dette ble fulgt opp mot slutten av forrige uke da en dommer i California krevde at de tiltalte måtte fjerne pekerne sine i saken som dreier seg om de 72 nettstedene.

Selv om dommeren først hadde konkludert med at det ikke var nødvendig med midlertidig forføyning.

- Vil ikke en klar dom i en DVD-sak av denne typen undergrave tilliten til domstolene og rettsapparatet? I denne og liknende saker er konklusjonen at dette er ulovlig spredning av materiale som stoppes, men som allerede finnes på hundrevis av internettservere. På en måte har DVD-produsentene i en viss utstrekning tatt konsekvensene av dette ved bare å kreve linkene fjernet, men ikke krevet erstatning eller liknende fra de involverte, sier advokatfullmektig Henrik A. Jensen..

- Weben bygger nettopp på den geniale idé at all informasjon kan linkes til hverandre. Så fort det begynner å settes begrensninger vil denne typen funksjonalitet bli svært begrenset og nytteverdien av Internett synker drastisk, sier han.

Jensen mener altså at saken i like stor grad dreier seg om distribusjon og videreformidling som avsløring av en forretningshemmelighet.

- At et program i seg selv er laget for å knekke DVD-koden er i denne sammenheng uten betydning. I så fall krever norsk rett, jfr Opphavsrettsloven paragraf 54 , 2. ledd, at den som har laget linken kan anses som medvirker hvis denne har utvist uaktsomhet. I praksis vil dette bli en konkret vurdering av opptredenen, for eksempel ved at det må stilles krav til at den som lager linken med jevne mellomrom sjekker at linken ikke inneholder ulovlig materiale, sier Jensen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.