Dyktige IT-folk er eksklusive

Europeiske IT-bedrifter sliter med å finne dyktige IT-folk, viser ferske tall fra StepStone.

Europeiske IT-bedrifter sliter med å finne dyktige IT-folk, viser ferske tall fra StepStone.

Undersøkelsen fra rekrutteringsselskapet StepStone omfatter 1.875 HR- og personalsjefer i syv europeiske land.

Til tross for høy arbeidsledighet, sliter flere bedrifter rundt om i Europa med å finne de rette medarbeiderne.

Dette gjelder også i Norge, der det fortsatt er rett i underkant av 1.800 fristilte IT-folk hvorav 31 prosent av dem er langtidsledige (uten jobb mer enn seks måneder).

Norge sliter dobbelt så hardt med IT-tørke i år i forhold til i fjor. I 2004 oppga seks prosent at de slet med IT-rekrutteringen, i år svarer tolv prosent det samme.

Størst problemer har italienske og tyske virksomheter, der 30 prosent av bedriftene sliter med å finne folk de vil ansette i stillinger innen IT, salg og ingeniørvirksomhet.

21 prosent av de spurte rapporterer om problemer med å finne de rette IT-folkene.

Problemet har særlig økt i Nederland, der 24 prosent av de spurte sliter med å finne medarbeidere til IT-stillinger.

Da samme type undersøkelse ble gjort for ett år siden, svarte bare 14 prosent at de manglet de rette IT-folkene.

Til toppen