Dynamicweb kjøper opp CMS-konkurrent

Gjennom oppkjøpet av Synkron blir Dynamicweb Nordens største leverandør av publiseringsløsninger, CMS.

Dynamicweb Software har gjennomført et oppkjøp av konkurrenten Synkron. Begge firmaene representeres i Norge av ASP Huset AS. Den samlete virksomheten vil ha en omsetning på over 50 millioner danske kroner og 80 medarbeidere.

Gjennom oppkjøpet vil Dynamicweb være Nordens største leverandør av publiseringsløsninger (CMS) med over 3000 kunder, noe som tilsvarer omtrent ett tusen flere kunder enn nærmeste konkurrent.

Dynamicweb og Synkron distribueres i Norge av ASP Huset og om lag 200 norske nettsteder benytter seg av publiserings- og netthandelsløsningene fra Dynamicweb og Synkron. ASP Huset har hatt som langsiktig strategi å satse på danske CMS systemer ettersom det danske markedet er både større og mer modent enn det norske.

Les mer om:
;