Dynamitt og bil inn på B2B

De nye B2B-markedsplassene Chemplorer og Covisint bringer mer gammel økonomi inn på Internett. EU myndigheter gir klarsignal for nye bransjers benyttelse av B2B-løsninger.

De nye B2B-markedsplassene Chemplorer og Covisint bringer mer gammel økonomi inn på Internett. EU myndigheter gir klarsignal for nye bransjers benyttelse av B2B-løsninger.

EU myndighetene og det tyske rettsvesenet gir nå grønt lys for B2B plattformer både i kjemi- og bilbransjen.

Tidligere har flere andre bransjer innen den gamle økonomien lansert B2B plattformer med ambisjoner om å skape bransjeinterne markedsplasser.

Denne uken er det altså klart for avduking av to nye bransjeinterne markedsplasser.

Først ute er Chemplorer, som skal være en markedsplass for kjemisk industri. EU-kommisjonen skal ha gitt grønt lys for igangsetting sist torsdag.

Chemplorer er ett joint venture mellom Bayer AG, Infraserv Hoechst og Deutsche Telekom AG. Selskapene Schering, Wella, Dynamitt Nobel og Eastman skal også være i forhandlinger om deltagelse i prosjektet.

Deutsche Telekom er med fordi telekommmunikasjonsselskapets nye virksomhetsområde T-Systems skal bidra med teknologien i prosjektet. Teknologoleveransen er ett samarbeid mellom T-Systems og amerikanske Commerce One.

I industrien regnes det med at totalinvesteringen for etableringen vil løpe opp i 100 millioner tyske mark.

Foreløpig har omlag 50 leverandører sagt at de vil være med på etableringen av markedsplassen.

Ifølge prosjektledelsen øker antallet interesserte leverandører daglig. Fordelen for leverandørene er at de på denne måten kommer i kontakt med samtlige store kjøpere i sin bransje. I tillegg kan de redusere sine transaksjonskostnader betraktelig.

På sikt må man imidlertid forvente at den økte tilgangen på informasjon og bedre transparens i markedet fører til prispress for råvareleverenadørene.

I en annen avgjørelse truffet like før helgen vant DaimlerChrysler over tyske kartell-myndigheter i en prosess som gikk på etableringen av B2B løsningen Covisint.

Covisint er lansert av DaimlerChrysler for å støtte innkjøpsfunksjonen i konsernet. Selskapet har åpnet plattformen også for andre bilprodusenter og fikk medhold i at tjenesten ikke rammes av kartell-lovgivningen.

Til toppen