Dyr bokførsel for France Telecom

Det statseide franske televerket France Telecom måtte notere et tap på nesten 40 milliarder kroner i fjor, etter å ha gått over fra fransk til amerikansk bokføringssystem.

Det statseide franske televerket France Telecom måtte notere et tap på nesten 40 milliarder kroner i fjor, etter å ha gått over fra fransk til amerikansk bokføringssystem.

Deler av selskapet skal etter planen privatiseres til høsten, og det er også hovedårsaken til at de amerikanske bokføringsreglene innføres, slik at blant annet aksjesalget i utlandet skal gå lettere.

Så sent som i mars varslet France Telecom et overskudd på nesten tre milliarder kroner. Men i dette tallet inngikk ikke den engangssummen som skal betales til den franske staten i forbindelse med overføring av pensjonsrettigheter.

Financial Times skriver at kjempetapet kom som en følge av at en ønsket å gjøre privatiseringen av selskapet lettere. Privatiseringsplanene ble imidlertid først utsatt til etter parlamentsvalget (25. mai og 1. juni) og så til høsten av den nye franske statsminister, Lionel Jospin. Det er uansett ventet at 25 prosent av aksjene i selskapet vil selges før telemarkedet i Europa liberaliseres om ganske nøyaktig ett halvt år.

Til toppen