Dyr børsnotering av Telenor

Bare markedsføringen av børsnoteringen og delprivatiseringen av Telenor kommer til å koste nærmere 140 millioner kroner, bekrefter Samferdselsdepartementet.

Til sammenligning ble bare 20 millioner kroner invester i markedsføringen ved bankinvesteringsfondets nedsalg av Kredittkasse-aksjer i 1999. Telenors børsnotering og kostnadene knyttet til delprivatiseringen og aksjesalget til småsparere vil komme på hele 140 millioner kroner.

Departementsråd i Samferdselsdepartementet, Per Sanderud bekrefter overfor Aftenposten at tallet virkelig er 140 millioner. Tallet er imidlertid bare et budsjettanslag og Sanderud sier at kostnadene vil avhenge av premissene for salget. Likevel er beløpt ikke et maksimumsbeløp.

Samferdselsdepartementets avveining blir behovet eller ønsket om å gjøre Telenor til en folkeaksje sammenholdt med kostnadene for et slikt spredningssalg. Om alle husstandene skal tilbys aksjer kan dette bli skrekkelig dyrt fordi man ikke bare kan distribuere tegningsblanketter, men også må sende børsprospektet, trolig på over 200 sider.

I PR-bransjen synes man at det avsatte beløpet er høyt.

- Mitt svar er at det er et enormt stort beløp. Det er så stort at jeg kan ikke skjønne det er nødvendig å bruke i nærheten så mye penger, sier administrerende direktør i mediebyrået Carat Inter-Media, Helge Onsum. - Dette er vanvittig mye penger, sier markedsanalytiker i mediebyrået CIA Medianetwork, Arild Sletner.

GCI Monsen er av departementet engasjert for å være prosjektleder for PR-kampanjen, og skal igjen engasjere reklamebyrå for produksjon av selve kampanjen.

Til toppen