Dyr drift av blålys-etatenes nødnett

Det koster flere milliarder å bygge nødnettet, og driften blir ikke billig.

Det koster flere milliarder å bygge nødnettet, og driften blir ikke billig.

Innen 2011 skal det nye nødnettet for brann-, politi- og helseetatene stå ferdig utbygd. Prislappen for å gi blålysetatene et eget kommunikasjonsnett ender på hele 3,6 milliarder kroner.

Pengene blir blant annet brukt på utskifting av 326 kommunikasjonssentraler, og innkjøp av 40.000 håndholdte og bilmonterte radioterminaler.

Anskaffelsen av nødnettet ser tilsynelatende ut til å gå etter budsjett, men nå viser det seg at det blir svært dyrt å drifte det nye nettet.

Nokia Siemens Networks (NSN) har fått en driftssavtale som varer frem til 2026, og ifølge ABC Nyheter blir den årlige driftskostnaden på mellom 200 og 250 millioner kroner.

- Det har vært lite fokus på disse tingene. Men vi har vært veldig åpne på dette. Dette skal være kjent - også for Stortinget, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i det nyopprettede Direktoratet for nødkommunikasjon, til ABC Nyheter.

Denne kostnaden vil måtte dekkes av budsjettene til brann-, politi- og helseetatene. Hvordan fordelingsnøkkelen dem imellom blir er foreløpig ukjent.

Til toppen