Dyre bokser kan velte gratis digital-TV

NRK, Telenor og TV 2 forhandler om å gi hele Norge digital-TV, og NRKs Svein Prestvik drømmer om å gi bort gratis bokser. Men Telenor sier at boksene er mye dyrere enn hva partene hadde regnet med.

NRK, Telenor og TV 2 forhandler om å gi hele Norge digital-TV, og NRKs Svein Prestvik drømmer om å gi bort gratis bokser. Men Telenor sier at boksene er mye dyrere enn hva partene hadde regnet med.

Aftenposten skriver i dagens morgenutgave at hver norsk husstand kan få en svart boks gratis fra NRK. Det vil si at NRK kan være interessert i å dele ut 1,7 millioner MHP-boksere for å aksellerere utberedelsen av digital-TV.

digi.no skrev allerede i januar i år at Telenor har planer om å gi alle nordmenn digital dekoder.

I regnestykket som Aftenposten setter opp, skal vi som TV-seere kunne spare en tusenlapp, mens utbyggerne skal kunne spare én milliard kroner i utviklingskostnader.

- Dette er upresist av Aftenposten. Boksen kan ha en pris fra fabrikken på 1.000 kroner. Men det er helt umulig å si nøyaktig hvor mye det egentlig vil koste, siden slike bokser foreløpig ikke finnes i MHP-standard, sier Svein Prestvik i NRK Futurum til digi.no.

MHP, eller Multimedia Home Platform, er den åpne standarden som den nordiske TV-samarbeidsgruppen NorDig ble enige om i fjor. Grupperingen av nordiske TV-aktører ble enig om dette for å hindre at enkelte av de kommersielle aktørene skulle få muligheten til å binde TV-seerne fast i en lukket standard.

Prestvik sier det er svært mange usikkerhetsfaktorer knyttet til digital-TV fremtiden.

- Hvem skal for eksempel ha retten til forretningsmulighetene i et slikt nett? Dessuten har man kun gjort grove anslag over selve utbyggingskostnadene, sier Prestvik og presiserer at gratis bokser kun er et av flere scenarier som kan bli aktuelle:

- Det viktigste for oss er å slippe parallell distribusjon over tid. Ikke bare er det store kostnader forbundet med dette, men analoge signaler begrenser også produksjonsmulighetene våre. Skal vi tilpasse oss et stort antall seere som kun tar inn analoge signaler, vil de gå glipp av mange interaktive muligheter som vi kan tilrettelegge for dem. Og det dreier seg om mye mer enn kommersielle tilbud, mener han.

Direktør Erik Nord i Telenor Plus vil i utgangspunktet ikke kommentere NRKs utspill, og mener at det er et stykke frem før man eventuelt kan ta stilling til om boksene skal være gratis eller ikke.

- Det spiller ingen rolle om vi deler ut gratis bokser, hvis det ikke finnes et nett, sier han. Det innebærer at det må finnes operatører som er villige til å bygge ut og ta kostnadene ved finansieringen. Tidligere regjeringer og Stortinget har uttalt at det ikke er en statlig oppgave å fullfinansiere et landsdekkende, bakkebasert digital-TV-nett.

- Vi må jo se lønnsomheten i dette. For noen uker siden la EU fram et White Paper på forventede priser på bokser fra produsenter som Sony, Philips og Grundig. De lå betydelig over det vi hadde trodd. Vi reagerte på at prisene vår såpass høye, sier Nord.

Til toppen