Dyrker NTH-nostalgi på Facebook

I løpet av to uker har mer enn 500 meldt seg på en gruppe for NTH-nostalgi på Facebook.

Mange var uenig i beslutningen som førte til opprettelsen av NTNU, og som dermed sa farvel til det gamle merkenavnet NTH.

Initiativtaker og student ved NTNU, Sverre Magnus Selbach mener det var en katastrofalt gal beslutning å nedlegge NTH og ødelegge en innarbeidet merkevare.

Nå har en egen gruppe åpnet for NTH-nostalgi på Facebook. Fra 15. mai er medlemstallet tippet godt over 500, skriver Universitetsavisa.

Det er ikke gretne gamle gubber, men dagens studenter, Facebook-generasjonen, som vil hedre NTH. Etterspørselen etter plagg med NTH-logo er også stor, forteller Selbach.

Trond Andresens spesiallogo med NTNU-emblemet som synker i havet og NTH-logoen som den oppstigende sol, er sterkt etterspurt i disse kretser.

Han var fem år første gangen han hørte om og ble fascinert av Norges Tekniske Høgskole. Tenningen fikk han under TV-overføringen fra «Ta sjansen» i Holmenkollen – laget fra Marintek ved NTH imponerte.

De unge studentene er interessert i historien, og de har kunnskap om den betydningen NTH har hatt. Det er en viktig motivasjonsfaktor for studiene og egen fremtid, mener Selbach.

Les mer om: