Dyrt for norske nettstudenter

I Sverige er nettstudier og andre fleksible studier ved universiteter og høyskoler gratis. I Norge koster det flesk å være nettstudent.

I Sverige er nettstudier og andre fleksible studier ved universiteter og høyskoler gratis. I Norge koster det flesk å være nettstudent.

30.000 kroner for et grunnfag er ikke uvanlig, skriver Aftenposten.

Også enkelte vekttallskurs er dyre. Svenske universiteter og høyskoler derimot, har ikke lov å ta betalt for noen studier, heller ikke hvis de foregår via internett.

- Vi har ikke noe ønske om at disse studiene skal være dyre, men har ikke noe valg. Det koster mye å undervise på to ulike måter, sier rektor Arild Underdal ved Universitetet i Oslo (UiO)

Bevilgningene til universitetene er tilpasset de ordinære studiene, men Underdal sier han gjerne er med på en diskusjon med myndighetene om avgiftssatser for denne typen studier. Han medgir at de høye avgiftene trolig er med på å skremme vekk folk som ønsker å studere.

Ifølge avdelingsdirektør Rolf Larsen i Utdanningsdepartementet er det liten politisk interesse for den svenske modellen her til lands.

Til toppen