Dyrt når Telenor biter seg i halen

Du og jeg må betale for Telenor Mobils forsøk på å konkurrere med seg selv. Gjennom mobiltjenesten Zalto Mobile pøser Telenor ut penger til kunder som nesten ikke gir inntekter.

Du og jeg må betale for Telenor Mobils forsøk på å konkurrere med seg selv. Gjennom mobiltjenesten Zalto Mobile pøser Telenor ut penger til kunder som nesten ikke gir inntekter.

Det er kanskje flere enn meg som synes det er underlig at Telenor investerer i mobilselskap for å konkurrerere i et marked der Telenor Mobil allerede har en markedsandel på 70 prosent. I det minste er det underlig å bivåne dette i dag, ettersom det er klart at Telenor har tapt over 100 millioner kroner på sitt norske mobileventyr, ekskludert Telenor Mobil.

Om vi vil eller ikke, er det du og jeg som må ta regningen for Telenor-satsingen. Priser som ellers kunne vært satt ned kan en lett tro ikke blir satt ned fordi selskapet må dekke opp for massivt pengebruk.

Telenors forsøk på å konkurrere med kanskje Norges beste varemerke på mobilsiden har ikke lykkes. Likevel gir selskapet ikke opp med et tap som representerer ni brukte kroner for hver tjente.

Historien i et nøtteskall er denne: I fjor etablerte Telenor Mobil selskapet Zalto Communications. På en hastig innkalt pressekonferanse i mai i fjor blir Zalto presentert som det som skal hindre Telenor Mobil i å miste kunder i kontantkortsegmentet til nye konkurrenter i markedet. Senere samme sommer blir det kjent at Telenor Mobils søsterselskap Telenor Business Solutions kjøper seg inn med 50 prosent av kapitalen i Smart Club Telecom, som skal drive med tilsvarende virksomhet med utgangspunkt i Atle Brynestads Smart Club-kjede.

Målet med Zalto var - ifølge selskapets markedsdirektør i mai 2000 - å skaffe 100.000 kunder i løpet av året. Smart Club Telecom, med Telenor Business Solutions på slep, skulle ha 60.000 kunder i løpet av året.

Da var sigarføringen høy og optimistene mange. I dag er det bare stumper og pessimister tilbake.

For det viste seg at kundeflukten fra Telenor Mobil ikke ble noe av, i det minste ikke til de nye aktørene i markedet. Telenor Mobil satte tvert imot ny rekord i antall nye kunder i 2000. Og dermed har heller ikke Telenors knoppskyting til Smart Club Telecom og Zalto fått den suksessen som Telenor Mobil ønsket seg.

Noen har tatt konsekvensen av virkeligheten: Smart Club Telecom ble i juli i år besluttet avviklet etter at eierne hadde svidd av nærmere 50 millioner kroner, hvorav Telenor Business Solutions sto for minst halvparten. Kundeinngangen var så lav at styreleder Thor A. Halvorsen ikke engang ville kommentere kundetallene i selskapet, da avviklingsvedtaket var klart.

I Zalto er det ikke stort bedre, selv om selskapet fremdeles eksisterer. Utviklingen må ha vært skuffende fra første stund siden Telenor ikke ønsker å oppgi kundetallene når kvartalsresultatene for Telenors øvrige virksomhet presenteres noen ganger i året. I den velvoksne kundemassen hos Telenor Mobil kan mangt et dårlig salg skjules.

Underskuddet i Zalto endte i fjor på drøye 100 millioner kroner, med en inntektsside på knappe 11 millioner. Kundemassen som skulle være 100.000 ved siste årsskifte ble vel 60.000, etter at selskapet så seg nødt til å bruke høsten blant annet til å sparke ut nær 40.000 kunder som registrerte seg som Zalto-kunder, men som slett ikke ringte som en Zalto-kunde. Det betyr at Telenor Mobil og den private aksjonæren og styreleder i Zalto, Stig Herbern (som eier 8,5 prosent av selskapet etter å ha investert 5,5 milioner kroner av egne penger), har investert 1650 kroner i hver Zalto-kunde.

Zalto Communications' åpningsbalanse ble i mai i fjor oppgitt til 120 millioner kroner. Med et underskudd på 100 millioner kroner er pengene stort sett brukt opp, dersom virksomheten har fått fortsette i år som i fjor.

Men det har den neppe.

Paradoksalt nok er det trolig Telenor Mobils egen merkevarestyrke på mobilsiden i Norge som gjør at selskapet ikke lykkes når det forsøker å ta opp konkurransen med selv.

At en i Telenor ennå ikke har tatt dette innover seg, koster selskapets mobilkunder som deg og meg svært dyrt.

Til toppen