Dyster Dell varsler oppsigelser

Dell vil ikke nå omsetningsmålet for tredje kvartal, og varsler oppsigelser.

Dell vil ikke nå omsetningsmålet for tredje kvartal, og varsler oppsigelser.

Dell sendte i går ut en pressemelding der det heter at de ser seg nødt til å justere ned forventningene til tredje kvartal. Årsaken er «delvis» dårligere salg enn ventet til forbrukermarkedet i USA og Storbritannia.

Forventet omsetning globalt justeres ned til 13,9 milliarder dollar fra det opprinnelige intervallet 14,1 milliarder til 14,5 milliarder dollar. Driftsresultatet forventes nå å komme på 0,39 dollar per aksje, helt i nedre kant av intervallet som ble oppgitt ved forrige kvartalsregnskap.

En ekstraordinær utgiftspost på 450 millioner dollar trekker bunnlinjen ytterligere ned, slik at aksjonærene må forvente 0,25 dollar per aksje i nettoresultat.

Om lag 300 millioner dollar er utgifter knyttet til å rette feil på «en liten andel av forrige generasjon OptiPlex stasjonære PC-er» der det var en del som ikke tilfredsstilte Dells spesifikasjoner.

De øvrige ekstra 150 millioner dollar skal dekke reorganiseringer av staben, saneringer innen produktutvalget og rasjonaliseringer av produksjonslinjer. Ifølge analytikere er det nå et spørsmål om tid før Dell avvikler forbrukeravdelingene som egen enhet. Overfor Wall Street Journal bekrefter en talsperson for Dell at det vil bli oppsigelser, men vil ikke anslå hvor mange som mister jobben, bortsett fra å presisere at det vil kun gjelde «en liten prosentandel» av selskapets 61 000 ansatte.

– Disse tiltakene skal gjøre forretningen mer strømlinjeformet og forbedre effektiviteten, heter det. – Selskapet fortsetter å refokusere på produkter med høyere verdi og på tjenester, samtidig med at man optimerer lønnsomheten.

Til toppen