Dyster trend for svensk forskningsinnsats

Dyster trend for svensk forskningsinnsats

Svenskene har lenge ligget i tet når det gjelder forskningsinnsats, men nå peker pilene bratt nedover.

Mens Norge i dag har en forskningsinnsats på 1,75 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt) og har et mål om å komme opp på 3 prosent innen 2010, har Sverige ligget på 4,3 prosent.

Med det har Sverige ligget helt i tet blant europeiske land, men nå viser nye tall at svenskenes utvikling går i feil retning.

Toppnoteringen på 4,3 prosent var i 2001, men nå har den falt kraftig og for 2005 viser beregninger utført av Vinnova at den har falt til 3,6 prosent.

Som et nøytralt land har Sverige i mange år satset hardt på egen forsvarsindustri og det er med på å forklare vår østlige nabos nedgang.

- Sveriges forskning og utvikling henger ikke med på BNP-utviklingen. Blant annet reduseres satsningen på millitær forskning og utvikling og dette kompenseres ikke av den sivile satsningen, sier Rolf Nilsson, analytiker i Vinnova til Nyteknik.se.

De svenske storbedriftene reduserer også forskningsinnsatsen. Sammenlignet med tallene fra 2003 er nedgangen på to prosent.

Til toppen