Dystre tall for IT-selskapene

IT-investeringene uteblir og selskapene under ett må forvente et fall i omsetningen for 2003, viser bransjens egne tall.

IT-investeringene uteblir og selskapene under ett må forvente et fall i omsetningen for 2003, viser bransjens egne tall.

IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge tegner et dystert bilde av utviklingen i bransjen. IKT-indikatoren,som gir et bilde av IT-investeringene i Norge, faller fra 13 til 11 poeng i første kvartal i år. Ved utgangen av 2000 lå den på 32.

–Tallene viser at markedet blir minst like tøft, om ikke enda tøffere, i år. Vi regner med at omsetningen for bransjen totalt vil falle, og aktørene kan nok ikke vente bedring før godt ut i 2004, sier Fredrik Syversen i IKT Norge.

- Overkapasitet vil være et problem for mange It-bedrifter også i 2003. Dette kan bety at vi vil se ytterligere nedskaleringer i vår bransje, mener Syversen.

- Mange selskaper har posisjonert seg for å møte lavere etterspørsel, men vi frykter at det fortsatt er for mye kapasitet der ute, sier han.

Verst utsatt ifølge IKT-indikatoren er tjenestedelen av IT-bransjen, herunder konsulenter. Området som har utviklet seg best er innenfor programvare.

IKT-indeksen baserer seg på telefonintervjuer av et representativt utvalg av norske bedrifter. I tillegg har man rekruttert 20 IT-direktører blant de største offentlige og private virksomheter for å ivareta informasjonsbehovet om hva de største virksomhetene foretar seg. IKT-indeksen spør om mer enn 30 forskjellige produktområder, og er inndelt i forhold til bransje og størrelsen på bedriftene.

Til toppen