E-bokforlag vant nok en rettighetskrangel

Rosetta har e-bokrettighetene til kjente verk som Random har utgitt på papir i flere tiår. Domstolene har nok en gang gitt Rosetta medhold.

Rosetta har e-bokrettighetene til kjente verk som Random har utgitt på papir i flere tiår. Domstolene har nok en gang gitt Rosetta medhold.

De lille e-bokforlate RosettaBooks LLC gikk systematisk til verks, og kontaktet kjente forfattere for å få e-bokrettighetene til deres verk, blant andre berømtheter som Kurt Vonnegut.

Avtalene som disse forfatterne undertegnet med forlagene begynte ikke å ta høyde for utgivelser i andre medier enn papir før et stykke ut på 1970-tallet. Rosetta mener de følgelig bare gjelder papirutgaver. Avtalene som Vonnegut og andre har undertegnet med Rosetta, gjelder kun e-bokutgivelser av verk som de selv har den fulle opphavsretten til. I en første rettsrunde i fjor sommer, krevde Random House en øyeblikkelig forføyning mot Rosetta, ut fra argumentet at siden man ikke kjente til elektroniske utgivelser da avtalene ble inngått, gjelder de for alle tenkelige utgivelsesformer likevel. Domstolen avviste kravet, og Random anket.


Tirsdag ble denne anken enstemmig forkastet av appellinstansen. Dommerne mener Rosetta må få lov til å fortsette med sin virksomhet. De opprettholder altså avvisningen av Randoms krav om øyeblikkelig stans i Rosettas e-publisering. Søksmålet for overtredelse av bestemmelsene om opphavsrett fortsetter, men ser ikke ut til å være berammet ennå.

E-bøker har ikke blitt den suksess entusiastene håpet. I Norge er det praktisk talt ikke utgitt e-bøker det siste halvannet året. Random og andre store engelskspråklige forlegger har lagt ned sine e-bokavdelinger. De åtte titlene i striden mellom Rosetta og Random har bare solgt i 2000 eksemplarer til sammen.

Etablerte forleggere deler synet til Random House om at Rosettas virksomhet er ulovlig. Forfatterorganisasjonene har derimot engasjert seg på Rosettas side.

Til toppen