E-business-sjefen tar over Orkla

Dag J. Opedal er utnevnt til konsernsjef for Orkla etter å ha vært konstituert i stillingen.

Opedal ble i 2000 utnevnt til e-businessdirektør for selskapet, og fikk i oppgave å undersøke om e-business var et tog som var i ferd med å gå fra Orkla. Under Opedals ledelse investerte selskapet 2,5 millioner dollar i markedsplassen Transora, men ellers var konklusjonen stort sett at dette ikke hastet.

Hans fortid som e-businessdirektør blir ikke nevnt i Orklas pressemelding, som ellers beskriver hans karriere i Orkla ganske detaljert.

Opedal flyttet etter kort tid videre til Orkla Brands og Orkla Foods. Han har vært del av selskapets konsernledelse siden 2001.

- Jeg skal arbeide for at Orkla skal bli et enda sterkere og bedre selskap. Vi har en rekke spennende muligheter foran oss. Men vi står også overfor krevende markeder i endring - nye løsninger må til for at vi skal lykkes. En ny generasjon er på vei inn i Orklas ledelse, og vil prege de neste faser i konsernets utvikling, sier Dag J. Opedal i en pressemelding.

Opedal får en årslønn på 3,9 millioner, opsjoner med kurs ti prosent over dagens, og kan pensjonere seg når han blir 62, altså om 16 år.

Til toppen