E-commerce forsvinner

Det er allerede en "e" i bedrift, og man trenger ikke mer enn det. Det er en av konklusjonene i Andersen Consultings studie av store bedrifters holdning til e-commerce. Dette er nå en naturlig del av de store, europeiske selskapenes strategi og forretningstankegang. Men bare 35 prosent av selskapene er fornøyd med satsingen.

Det er allerede en "e" i bedrift, og man trenger ikke mer enn det. Det er en av konklusjonene i Andersen Consultings studie av store bedrifters holdning til e-commerce. Dette er nå en naturlig del av de store, europeiske selskapenes strategi og forretningstankegang. Men bare 35 prosent av selskapene er fornøyd med satsingen.

E-business glir mer og mer inn i driften av europeiske selskaper skriver Andersen Consulting i sin nyeste studie om e-commerce og bruk av nettet blant europeiske bedrifter.

Det er frykten for konkurrenten som har fått selskaper til å investere i nettverksløsninger og e-commerce. Denne gruppen står for 74 prosent av de spurte. 60 prosent sier at investeringene er motivert ut fra ønsket om å slanke kostnader og øke inntekter. 40 prosent mener at deres investeringer også motiveres av å omdefinere og skape nye regler for sektoren de jobber innenfor.

For to år siden var de fleste lederne redde for hva e-commerce var for noe. De satt på gjerdet og ville se hvordan e-commerce fungerte før det ble gjort store investeringer. På samme tid fikk man en enorm oppblomstring av oppstartselskaper, dotcom-selskaper som beveget seg inn på enemerkene til de etablerte - men med Internett som fundament og nettverksøkonomien som rammeverk.

Nå har lederne og de europeiske selskapene kommet seg ned fra gjerdet, tatt til seg e-commerce og trådt inn i nettverksøkonomien. Men bare 35 prosent av de spurte i undersøkelsen til Andersen Consulting sier deres satsing på e-commerce er suksess. Da det samme spørsmålet ble stilt i 1999 svarte 40 prosent at deres satsning på dette feltet hadde vært suksesser. Selskapene har rett og slett oppdaget at den nye økonomien, som med all business, ikke var så enkel.

Mer en halvparten av de spurte i Andersens undersøkelse sier at e-commerce satsingen deres har gitt en bedre forståelse for kundens behov, at den etablerer en billigere måte å utføre transaksjoner, skjerper konkurransen og at kundene får større valgmulighet til lavere priser.

Til toppen