E-handel-analytiker: - Pass dere for svenskene

Etter å ha analysert europeisk Internett-handel har Jonathan Steel, sjef i analyseselskapet Bathwick, klare råd til norsk næringsliv. Ett av dem er "Pass dere for svenskene!"

Etter å ha analysert europeisk Internett-handel har Jonathan Steel, sjef i analyseselskapet Bathwick, klare råd til norsk næringsliv. Ett av dem er "Pass dere for svenskene!"

Norge faller oppsiktsvekkende dårlig ut i en vest-europeisk analyse det engelske konsulentselskapet Bathwick har gjennomført for Oracle og Cisco. I undersøkelsen har Bathwick intervjuet ledelsen i de 250 største selskapene i 10 vest-europeiske land og funnet overraskende tall.

For selv om nordmenn ligger på topp i innkjøp og bruk av Internett, hevder Bathwick at norsk næringsliv ligger dårlig an. Svenskene, derimot, troner på toppen.

- Svensk næringsliv er på full fart inn i en nettverksøkonomi. Blant annet går fem prosent av svensk varesalg nå elektronisk mot 2,5 prosent i Norge. Dette gjør Norge utsatt, for svenske bedrifter hopper fort over grensen og spiser dere, advarer Jonathan Steel, administrerende direktør i det engelske analyseselskapet Bathwick Group.

Steel mener den største trusselen ikke kommer fra USA og Amazon.com. Det er et langt hopp fra USAs vestkyst, både fysisk, kulturelt og språkmessig. Men en svensk Internett-butikk kan fort etablere seg i Norge, mener Steel.

Undersøkelsen skal nok likevel tas med en stor klype salt: To nordiske undersøkelser offentliggjort den siste uken av EU-programmet Promise og Computer Associates viser at norske brukere leder på Internett-handel.

Les EUs undersøkelse:


Norge størst på Internett-handel

Her er tallene som imidlertid får Steel til å mene at Norge er utsatt:

  • Totalt havner de store norsk bedriftene på femteplass sammenlignet med de ni andre nordvest-europeiske landene.
  • Det kan se ut som norske bedrifter investerer i enkle Internett-sider, men de blir avanserte reklameplakater. Bare 20 prosent av de store selskapene sa at deres Internett-sider ga Internett-salg, noe som er halvparten under Frankrike og Belgia, som er U-land på Internett.
  • Men Norge er bare slått av finnene i sine planer for å selge varer over Internett. Norske bedrifter har da også hjemmesider, men bare 20 prosent kan ta imot ordrer. Tallet i Sverige er 50 prosent. Bare 64 prosent av de norske topplederne tror Internett gir bedriften deres mer konkurransedyktig, i Finland og Sverige er tallet 80 prosent.
  • Bare 40 prosent av selskapene mener de bør la kundene utføre oppgaver selv på Internett (f.eks. Internett-bank). Snittet i de andre europeiske landene er på 60 prosent. Norske bedriftsledere leder overlegent på antallet oppgaver de ikke vil bruke Internett til.
  • Norske ledere sier det er mangelen på IT-folk som er det største problemet.
Til toppen