E-handel kan gi enorme kostnadskutt

Oslo Kommune bruker hvert år anslagsvis en halv milliard på behandling av fakturaer fra innkjøp. Bergen Kommune bruker minimum 500 kroner på hver faktura. Ved hjelp av e-handel skal kommunene nå kutte enorme kostnader ved innkjøp.

Det er rådyrt å behandle fakturaer og bare i Oslo Kommune behandles det årlig 620 000 fakturaer. Andre Hoddevik, prosjektleder ved Arbeids- og Administrasjonsdepartementet opplyser til digi.no at prisen på hver slik faktura ligger på omtrent 750 kroner. Det vil si en årlig kostnad på svimlende 465 millioner norske kroner. Altså nærmere en halv milliard.

Med faktura-kostnad menes kostnaden det er å bestille, behandle, attestere og sende fakturaer rundt i den kommunale papirmølla- hvilket inkluderer alle ressurser som er bundet opp til dette.

Fagsjef ved avdeling for konserninnkjøp ved Oslo Kommune, Erlend Kokaas, sier til digi.no at de ikke har analyser over disse kostnadene, men han kan bekrefte at antallet fakturaer er korrekt.

- Uansett er det mye penger, forteller Koksaas til digi.no.

Fra Bergen Kommune meldes det også om store kostnader. Der beregner man en fakturapris på fra minimum 500 kroner opp til rundt 700 kroner.

- Det er vanskelig å finne kostnaden på dette. Men vi regner med at behandlingen koster minimum 500 kroner fra man bestiller en vare til fakturaen- regningen er betalt. Når vi har rundt 120 000 fakturaer så blir det mye penger, forteller Alf Jarle Albertsen, innkjøpsleder ved Bergen Kommune.

Regner man med at hver faktura koster 500 kroner og ganger dette med antallet: 120 000, blir tallet 60 millioner norske kroner. Tenker man seg at en faktura koster 700 kroner å behandle, blir tallet enda høyere: 84 millioner kroner.

Dette er penger som brukes på behandling av fakturene. Det vil si attestering og behandling. En god del av disse pengene kan spares ved å ta i bruk e-handlesløsninger og effektivisere prosessen rundt faktureringen.

- Det er vanskelig å si hvor mye man kan spare ved å effektivisere og bruke elektroniske løsninger og det er ikke tvil om at dette kan spare mye ressurser, forteller Albertsen. At det vil spare penger direkte er imidlertid ikke Albertsen så sikker på.

- Ved å gå over til elektroniske handelsløsninger vil dette kunne effektivisere kommunen, ikke nødvendigvis spare penger.

Bergen Kommune prøver å få til en løsning som standardiserer innkjøpsløsningene, gjerne via et web-grensesnitt. Det er allerede utarbeidet en forplan om å anskaffe et innkjøpssystem. Dette skal etter planen implementeres mot et statlig handelssystem når dette kommer.

- Vi er ute å lukter på markedet, men dette er en lang prosess. Vi må blant annet få systemet til å jobbe sammen med regnskaps-systemet, forteller Albertsen.

Les hvordan staten skal spare penger på fakturaer ved hjelp av e-handel:


Kappløp om tidenes norske e-handelkontrakt

Til toppen