E-handel skaper momskrøll

I Danmark er man nå redd for at moms som skulle tilfalt Danmark ved e-handel, ikke blir innkrevd. Nå intensiveres jakten på selskaper som omgår reglene og unndrar moms.

I Danmark er man nå redd for at moms som skulle tilfalt Danmark ved e-handel, ikke blir innkrevd. Nå intensiveres jakten på selskaper som omgår reglene og unndrar moms.

Momsregler har virkelig skapt krøll mellom EU-land den siste tiden. Våre danske og svenske naboer må nå belage seg på en prisøkning på rundt 25 prosent når blant annet nettbokhandlere begynner å kreve inn lokal moms fra innbyggere fra land som har moms på bøker.

Som digi.no skrev om tidligere denne uka, har Amazons britiske avdeling allerede startet denne momsinnkrevingen.

Reglene er at alle selskap i EU-land blir momspliktige for salg i andre EU-land der det er momsregler. Men på det tidspunkt et selskap tjener over et visst beløp på salg til et land med momsregler for en vare, blir selskapet ansvarlig for å kreve inn den lokale momsen fra kunder fra det aktuelle landet. I Sverige er grensen 320.000 svenske kroner, mens grensen i Danmark er på 280.000 danske kroner.

Problemet oppstår når de ulike EU- land har ulike momsregler for varer. Det ferskeste eksempelet går på bøker, som er fritatt fra moms i Storbritannia, men ikke i Danmark og Sverige.

Når da en nettbokhandel med base i Storbritannia selger bøker til danske forbrukere, kan nettbokhandelen gjøre dette uten å kreve dansk moms inntil nettbokhandelen har tjent 280.000 danske kroner på salg til Danmark.

Men foreløpig er det opp til mottakerlandet å kontrollere at selskap hvis inntekt overstiger dette beløpet, betaler inn den moms de ønsker.

I Danmark er man derfor bekymret for at det offentlige ikke får den momsen de skulle hatt av e-handel som foregår fra andre EU-land til Danmark. Følgelig har den danske Told- og Skattestyrelsen nedsatt en prosjektgruppe på 15 personer som skal se nærmere på hvordan e-handel fungerer i forhold til moms innen EU, skriver Jyllands-Posten.

Det er i første omgang nettbokhandlere som søkelyset vil bli rettet mot.

Det er per i dag ikke noen selskap fra EU-land som har rapportert til Told- og Skattestyrelsen at de har tjent over 280.000 DKK på salg til Danmark.

Etaten regner derfor med at det er mange selskap som ikke rapporterer at de har tjent over denne summen, og at danske myndigheter har et større beløp tilgode fra EU-selskaper.

- Alle som kan legge sammen to og to kan se at her er det fritt fram, sier Gert Birnbacher, formann i Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH). Hans innvending er at kontrollmulighetene danske myndigheter har overfor utenlandske selskaper er illusorisk. Han mener at det ikke er uvanlig at selskaper oppretter et nytt selskap når de har nådd omsetningsgrensen for det aktuelle land, derfor kan man fortsette salget - momsfritt.

I den siste tiden har både nettbokhandelen Amazon i Storbritannia og Myboox proklamert at de skal kreve inn lokal moms framover. Så dermed kan både våre danske og svenske naboer vente seg et solid prishopp ved kjøp av bøker fra disse nettbokhandlene i framtiden.

Til toppen