E-handel til alle SAP-kunder

De 20.000 bedriftene som har kjøpt SAPs ressursforvaltningssystem kommer helt sikkert til å satse på elektronisk handel. SAPs strategiske veddemål er at de vil gjøre det med mySAP.com.

De 20.000 bedriftene som har kjøpt SAPs ressursforvaltningssystem kommer helt sikkert til å satse på elektronisk handel. SAPs strategiske veddemål er at de vil gjøre det med mySAP.com.

Ledelsen i SAP er forsiktig med å strø om seg med tall. Toppsjef Hasso Plattner ble på pressekonferansen ved åpningen av den private messen Sapphire i Nice, presset til å bekrefte at rundt 150 millioner tyske mark ble brukt det siste året til å legge om klientgrensesnittet. Han antydet at et tilsvarende beløp vil gå i år til det strategiske initiativet mySAP.com som favner om alt ERP-leverandøren har tenkt å gjøre på Internett.

Deler av omleggingen av klientgrensesnittet kan oppfattes som et bidrag til Internett-strategien. Nær sagt alle applikasjoner skal gjøres tilgjengelig gjennom nettleser. Grunnlaget er lagt for at en rekke av dem også vil kunne presenteres gjennom apparater som 3Coms PalmPilot.

Hovedpillaren i SAPs internettstrategi er den nye portalen mySAP.com. Den skal være utgangspunktet for en rekke nye tjenester, rettet dels mot kundens medarbeidere, dels mot kundens samarbeidspartnere.

Overfor de enkelte medarbeiderne, faller disse tjenestene i to kategorier. Den ene består av tjenester til selve arbeidsplassen, slik at kundens eget system kan avlastes ved at de hentes direkte fra SAPs tjener. De kan være knyttet direkte til rollen den enkelte medarbeider spiller, eller være mer allmenne, som reisebestilling, dokumentutveksling og liknende. En tredje type kan være opplæring og andre tjenester SAP tilbyr sine kunder.

Det er her samarbeidet med Microsofts portal MSN.com kommer inn. På pressekonferansen ba jeg Plattner utdype hva han mente med integrering mellom mySAP.com og MSN.com. Svaret tyder på to ting. For det første skal i prinsippet alle MSN-com-tjenester kunne tilbys som del av det SAP kaller mySAP-Employee Workplace. For det andre diskuterer SAP også med andre innholdsleverandører. Plattner nevnte AOL og Yahoo!

Den andre tjenestekategorien som henvender seg direkte til medarbeiderne, er døpt mySAP-home. Det vil ikke si annet enn at hvis kunden vil at en medarbeider skal kunne arbeide hjemmefra mot bedriftens R/3-system, ordner SAP dette gjennom sin portal.

Portaltjenestene direkte overfor bedrifter har først og fremst med elektronisk handel på nivået bedrift til bedrift å gjøre. SAPs mål er å knytte så mange av sine egne kunder til denne ordningen som mulig, og deretter trekke til seg en rekke andre bedrifter, som enten har konkurrentenes ERP-systemer, eller ingen slike i det hele tatt. Et sentralt salgsargument for denne portalen er at du ville kunne bruke én handle kurv for alle varer du kjøper fra alle partnere knyttet til portalen. Du kjøper en PC fra X, en reise fra Y, reservedeler fra Z, samler alt i en kurv, og ditt eget R/3-system tar seg automatisk av alle videre formaliteter.

SAPs nye opplegg med å tilby ERP-systemet til små bedrifter - Plattner definerte disse som bedrifter med en årsomsetning mellom to og tjue millioner euro - som web-baserte tjenester gjennom tilbydere som AT&T, British Telecom, EDS og Deutsche Telekom - vil selvsagt også kunne lokke med fordelene fra e-handelsportalen. For mange kan tilbudet synes uimotståelig: alt fra lønn og regnskap til e-handel som web-baserte tjenester. Hva mer trenger du enn web?

Til toppen