E-handel: USA vs Europa?

De fleste vil vel tro at det er USA som har vært et foregangsland innen e-handel. Det er feil. Det var Frankrike. I 1994 var det 50 prosent flere franskmenn enn amerikanerne som handlet elektronisk. Etter det forandret alt seg. Hvorfor?

De fleste vil vel tro at det er USA som har vært et foregangsland innen e-handel. Det er feil. Det var Frankrike. I 1994 var det 50 prosent flere franskmenn enn amerikanerne som handlet elektronisk. Etter det forandret alt seg. Hvorfor?

Elektronisk handel i Frankrike startet ved at det franske televerket delte ut gratis Minitel - en teleterminal basert på televerkenes egne, proprietære telelinjer. På denne terminalen kunne brukerne utføre enkle elektroniske applikasjoner som å bestille togbilletter. Men den hadde ikke e-post-muligheter. Grunnen var at en ikke ønsket at det statlig eide televerket skulle begynne å konkurrere med det statlig eide postverket.

Fra 1995 ble alt forandret. Hovedårsaken var selvsagt Internett, et i utgangspunktet amerikansk fenomen bygget på åpne standarder og med en rekke funksjoner, blant annet e-post. Det gjorde utbredelsen og funksjonaliteten langt større enn hva Minitel kunne gi.

Men dette er ikke den eneste årsaken til at USA fra nå av overtok:

Teleprisene i USA er bare en brøkdel av gjennomsnittet i Europa. Lokaltakst er gratis mange steder i USA; dereguleringen fra 1998 i Europa har ennå ikke satt europeiske telepriser ned til amerikansk nivå. En annen årsak er at USA er postordresalgets hjemland: Helt fra 1888 har amerikanske forbrukere vært vant til å bestille varer uten å gå i butikker. I USA har man også i lang tid vært vant til å betale med kredittkort; de skremsler som europeisk finansnæring gjerne fremhever om hvor usikkert det er å betale med kredittkort over Internett, har ikke samme gjennomslagskraft i USA.

Men det finnes flere årsaker: Salg av varer over Internett er så å si nesten uten moms og avgifter i USA. Dersom nettbutikken ikke fysisk er plassert i den delstaten hvor kjøpet foretas, betales ikke skatt og avgifter - slik det også er med postordresalg. I USA er også forbrukerlov og personvernlov langt svakere utviklet enn i Europa. Alt dette har sørget for at USA nå er e-handelens hjemland: Over 60 prosent av all e-handel, og over 90 prosent av alle kommersielle websider finnes i USA.

Europa på sin side er hemmet i sin e-handelsutvikling nettopp av de samme grunner som nevnt ovenfor - i tillegg til noen andre. Ikke nok med at Europa har skatt og avgifter på salg av varer over Internett, at de også har strengere forbrukerlover og krav til personvern: Disse reglene, skattene, avgiftene etc. er også forskjellig fra det ene europeiske land til det andre: Danmark forbyr annonsering rettet mot barn, Frankrike forbyr annonsering på engelsk, og Tyskland forbyr annonsering som gjør sammenlikninger med konkurrentenes produkter.

Betyr dette at e-handel i fremtiden vil bli oversvømmet av amerikanske firmaer? Neppe. Og det av følgende grunner:

Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Organisajonen for økonomisk utvikling (OECD) er opptatt av å fremme e-handel. For å få det til må regulatoriske forhold knyttet til skattlegging, forbrukervern etc., harmoniseres landene imellom. Det betyr at amerikanerne må regne med at det blir skatt og avgifter på salg av varer over Internett; det vil bli stilt sterkere krav til forbrukerlovgivning; sikker betaling over Internett vil bli løst, bl.a. ved bruken av elektroniske lommebøker (digital cash), etc. Det konkurransefortrinnet som USA har vil derfor gå tapt over relativt kort tid. I tillegg kommer at mer og mer e-handel vil skje gjennom Internett-basert mobilkommunikasjon. Her ligger Europa langt fremme allerede.

Men e-handel utgjør i dag cirka 1 prosent av all forbrukerorientert handel i USA. (Postordresalg utgjør 10 prosent). Selv om e-handel forventes å øke til 5 prosent innen 2004, (bl.a. som følge av økningen i båndbredde og at antall aksess-punkter for Internett-tilknytninger øker med utvikling av mobilkommunikasjon etc.), er den viktigste betydning av dagens e-handel hvilke konsekvenser den vil ha for enkelte bransjer. Bransjer som i utgangspunktet er sterkt konkurranseutsatt pga. sine lave marginer: musikk, bøker og aksjehandel (3-5 prosent), vil oppleve betydelige endringer - for å si det forsiktig. Men den viktigste erfaringen er utvikling av nye forretningsmodeller (som jeg vil komme tilbake til i neste ukes digi.no-artikkel).

Nei, slaget om e-handel vil komme på en helt annet område. Et område hvor problemene med skatter og avgifter allerede er løst, hvor forbrukerlover ikke betyr noen ting, hvor personvernet er ikke-eksisterende, og hvor sikkerheten allerede er løst.

Det området kalles B2B - etablerte bedrifter som bruker Internett-teknologien i samhandlingen med andre etablerte bedifter.

(Alle tall er hentet fra rapporter utarbeidet av det uavhengige analysebyrået Forrester Research)

Les også Arild Haraldsens tidligere "Skråblikk":


Hvordan drive markedsføring på Internett?
Nå kommer Internett-bilen
Microsoft - the end of the road?
IT Fornebu - en god idé?
Hvorfor Norge ikke henger med i den nye økonomien
Når IKEA ommøblerer nettet
Når nettene blir lange og brede
To-kanal-strategien virker
Den friksjonsløse kapitalisme
Kina bygger ny mur på Internett
Når markedet sprenges i biter
Hvem skal arve Internett?
Internett - et teleteknisk paradigmeskifte
Arild Haraldsen: -Avlys fusjonen nå!
E-handelens mange ansikter
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 1
Bill Gates - genial strateg eller paranoid bølle? - Del 2

Til toppen