E-kunnskap inn i Rikstrygdeverket

Når de ansatte ved Rikstrygdeverket sitter og klør seg i hodet og lurer på hvordan i all verden alt fungerer, vil Boxer hjelpe til med sin pedagogiske programvare.

Boxer Technologies skal ved hjelp av multimediabaserte læringsprogrammer kurse alle de 7.000 ansatte ved landets trygdekontorer i Microsoft Word 2000, Excel 2000 og PowerPoint 2000.

Disse kursene er opp til Datakortet-nivå (syv moduler). For å ta Datakortet Start trenger man fire valgfrie moduler, og Rikstrygdeverket har nå bestilt tre av disse modulene.

Opplæringen vil bestå av et lite utvalg av Boxers egenutviklede produkter Boxicon IT-læring, som for øvrig dekker de fleste applikasjonene fra Microsoft og Lotus.

Ifølge en pressemelding inngikk Rikstrygdeverket nylig en avtale med Telenor Bedrift om utstyrsoppgradering verd 325 millioner kroner.

- I IT-sammenheng er det som regel størst fokus på PC-er, programvare, intranett- og internettløsninger, men når brukeren sitter og klør seg i hodet og lurer på hvordan i all verden alt fungerer, har de et problem. Det er her Boxer og Boxicon IT kommer inn, sier markedssjef Thomas Almskog.

I tillegg vil Boxer lage et "skreddersydd" produkt for Rikstrygdeverket som vil ta for seg interne administrasjonsprosedyrer, og maler, samt en modul som skal være motivasjonsfremmende for utstyrsoppgraderings-prosjektet og e-læring.

Rikstrygdeverket valgte Boxicon IT blant annet fordi man i læreprogrammene benytter et simulert miljø der brukerne kan prøve og feile, samtidig som de blir motivert til å utføre oppgavene riktig.

Avtalen har en ramme på i overkant av 2,5 millioner kroner.

Almskog forteller til digi.no at dette er Boxers første avtale med offentlige etater som er basert på opplæring via intranett. - Det nye er at kursene med dette gjøres tilgjengelig for hver enkelt når de har tid til og behov for det.

For dem som ikke har noen forkunnskaper eller erfaring med disse programmene (Word, Excel og PowerPoint), vil en gjennomgang av kurset sannsynligvis ta mellom 15 og 20 timer. Det viktigste er, ifølge Almskog, at man kan ta det når man vil.

Til toppen