E-læring - den neste store Internett-bølgen?

Interaktiv læring spås av mange å bli den neste store Internett-bølgen. Undersøkelser viser at CD-ROM og videobånd taper markedsandeler på kursfronten til Internett. - Læringskurven viser seg dessuten å være vesentlig høyere ved e-læring enn ved tradisjonell opplæring, sier daglig leder Lars Unneberg i e-læringsselskapet Involve Learning til digi.no.

Involve Learning ble startet i 1994 av Odd Skarheim, og har på rekordtid vokst til over 100 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Hovedkontoret ligger i et oppusset lagerlokale på Grünerløkka, der Lars Unneberg holder styr på i overkant av 40 ansatte.

Selskapet har i snitt vokst med vel 100 prosent i året, og ytterligere nyansettelser står på trappene: Unneberg søker nå etter ytterligere ti ansatte for å befeste Involve Learnings posisjon som Nordens ledende e-læringspartner på såkalt "softskills".

- Med "softskills" mener vi kunnskap om menneskelige relasjoner, vi snakker om team-building, strategisk kommunikasjon, og gjerne kursvirksomhet som omfatter ledelse, salg og kundeservice, forklarer Involve Learnings PR-sjef Teréz Hollo.


Mens IT-bransjen generelt, og Internett-bransjen spesielt, skriker over seg om manglende ekspertise, merker ikke Involve Learning noe til den påståtte kompetansemangelen: - Jeg tipper det har sammenheng med at vi etter hvert begynner å få et kjent navn og at arbeidsplassen oppfattes som attraktiv. Vi har dessuten et opsjonsprogram som vi tilbyr våre ansatte, sier Unneberg, som anslår at omlag 40 prosent av selskapets ansatte er pedagoger, 40 prosent er designere mens resten er programmerere/teknikere.

Unneberg og Hollo viser til Hambrecht-rapporten "Corporate e-learning" for å belegge påstandene om at e-læringsmarkedet er i sterk vekst. Ifølge denne rapporten utgjør tradisjonell kursvirksomhet - fortrinnsvis "god, gammel" opplæring med en instruktør oppe ved kateteret - fortsatt 75 prosent av opplæringsmarkedet. "B2B e-læringsmarkedet", altså opplæring av ansatte i bedrifter, er imidlertid et av de sterkest voksende markedene i e-læringsindustrien.

- Siden e-learning som begrep ble kjørt fram for alvor i USA sist høst, har dette markedet også tatt av i Norge. Her hjemme er Boxer størst, men de driver fortrinnsvis med det vi kaller hardskills - det vil si IT-opplæring. Vi satser på softskills, som ifølge Hambrecht-rapporten er det desidert sterkest voksende markedet innen e-læring. Det dreier seg om kurs som omfatter alt fra merkevarebygging i organisasjonen til kundebehandling, helse, miljø og sikkerhet - for å nevne noe. Tanken er at alle medarbeidere i en bedrift har den samme forståelsen og oppfatning av hvordan selskapet ønsker å presentere seg overfor sine kunder og partnere, sier Unneberg, som legger til at en større norsk bedrift som Involve Learning kjørte et interaktivt kurs for, opplevde at de ansatte som var med på kurset solgte vesentlig bedre enn en annen avdeling i samme bedrift som ikke hadde deltatt på e-opplæringen.

Dette viser seg også i "Corporate learning"-rapporten. Der hevdes det at læringskurven er 60 prosent brattere - det vil si kursdeltakerne lærer raskere - ved e-læring enn ved tradisjonell opplæring. Hambrecht-undersøkelsen sier også at læringsresultatene var 20 prosent bedre hos e-læringsstudentene: "I de bedrifter hvor ansatte har fått opplæring gjennom e-læringsprogrammer husker de ansatte innholdet bedre og over lengre tid enn ansatte som har gjennomgått tradisjonelle kurs", heter det.

- Vi satser på store bedrifter - det vil si bedrifter med over 1000 ansatte - og skreddersyr kurs etter den enkelte oppdragsgivers ønsker. Det er i slike miljøer besparelsene er størst, og hvor e-læring løser et betydelig praktisk problem: Å ta et par hundre personer ut av den daglige virksomheten for å kurse dem, er vanskelig. Med et interaktivt, nettbasert kursopplegg, kan den enkelte ansatte ta kurset når han/hun selv måtte ønske, forklarer Unneberg, som allerede kan skilte med en omfattende kundeliste som mellom andre omfatter Borealis, Ericsson, Telenor, Storebrand, Kreditkassen, Tine, Choice, Manpower, NSB, Choice, Storebrand, NITO og Vital.

Til toppen