E-læring med positive resultater

E-læringsselskapet M2S hadde en omsetningsvekst på 138 prosent første kvartal i år, og resultatet endte på 14,6 millioner svenske kroner.

E-læringsselskapet M2S hadde en omsetningsvekst på 138 prosent første kvartal i år, og resultatet endte på 14,6 millioner svenske kroner.

Det svenske e-læringsselskapet M2S økte både omsetning og resultat i første kvartal i år. Omsetningen endte på drøye 100 millioner svenske kroner, mot 42 millioner samme periode i fjor.

Resultatet for første kvartal ble 14,6 millioner før goodwill-avskrivninger. Tilsvarende resultat for samme periode i fjor var 0,4 millioner .

Omsetningen internasjonalt økte med 172 prosent til 77,8 millioner svenske kroner, tilsvarende 28,6 millioner første kvartal i fjor.

M2S forteller i en pressemelding at de har inngått flere betydelige kontrakter i perioden, blant annet med Siemens og Volkswagen samt en utvidelse av den tidligere avtalen med Deutsche Post i Tyskland.

I Norge ble omsetningen første kvartal 2,3 millioner svenske kroner, mot 4,8 millioner i fjor.

I mars ble det gjennomført en kontantemisjon som tilførte selskapet 13,2 millioner kroner, og i løpet av første kvartal ble et omfattende kostnads- og restruktureringsprogram satt igang for å øke lønnsomheten i konsernet.

Selskapet håper programmet vil gi full effekt fra andre kvartal, og forventer 15 til 20 prosents kostnadsbesparelser på årsbasis.

-Vi er godt fornøyd med utviklingen og Wit e-læringsplattform har etter mer enn tre år i markedet fått et godt fotfeste i Norge. Vi har inngått flere nye avtaler i første kvartal, sier direktør Ole Martin Dahle i M2S Norge AS.

Til toppen