E-Line selger webkompetansen til WM-data

E-Line Group selger webkompetansen TenPipes til WM-Data, mens datteren Data Respons tar over konsernet og kvitter seg med E-Line-navnet.

Strategiendringen i E-Line Group ble forhåndsmeldt i august i år, etter et dårlig kvartalsregnskap. Da het det at konsulentvirksomheten i datterselskapet TenPipes ville selges, og at gruppen ville konsentrere seg om den andre datteren, Data Respons, som ble kjøpt i november året før, og som i motsetning til søsteren, la fram hyggelige tall.

Les også:

I dag er det meldt at de 36 medarbeiderne i TenPipes er solgt til WM-data, som de tilfører kompetanse innen e-handel, interaktiv tv og beslutningsstøtte, innen både Java og .Net.


Alle kundene følger med. Prisen er ikke kjent.

Administrerende direktør Tor Malmo i WM-data mener dette er til stor fordel for WM-data, og ser fram til synergieffekter ved å kunne kombinere e-handel og beslutningsstøtte med grunnleggende bedriftssystemer ("ERP", "enterprise resource planning" eller ressursforvaltningssystemer). Han mener at det er nettopp ved å kombinere ERP og e-handel at begge kan gi gevinst, og mener han har posisjonert seg bra ved å samle det han kaller "Norges største webteknologimiljø".


Avhendingen av den "dype" (ifølge pressemeldingen) kompetansen i TenPipes gjør et E-Line Group "spisser" (igjen ifølge pressemeldingen) "vår virksomhet som en ledende aktør innen 'Embedded Solutions' i Norden", sier han.

Spissingen understrekes av at den samlede ledelsen i E-Line Group går av.

Administrerende direktør Bent Brugård, viseadministrerende direktør Pål Normann Johansen og økonomidirektør Ken W. Østreng har alle sagt opp sine stillinger. Ledelsen i Data Respons, med administrerende direktør Svend Heier i spissen, rykker opp.

Ikke uventet, er det også bestemt at E-Line Group bytter navn - til Data Respons ASA.

Til toppen