E-minister Knudsen vil ikke gi venture-skatt

Næringsminister Grete Knudsen vil ikke gi skatteincentiver til venturekapitalister, slik NHO har ønsket. - Direkte tilskudd er bedre, mener landets "e-minister".

Næringsminister Grete Knudsen vil ikke gi skatteincentiver til venturekapitalister, slik NHO har ønsket. - Direkte tilskudd er bedre, mener landets "e-minister".

I forrige uke skrev digitoday.no om Næringslivets Hovedorganisasjons forslag til å stimulere nyskapning i Norge. NHO tok til orde for å gi skattelette til investorer (angels) som gikk inn i selskaper som var i en svært tidlig og til dels risikabel fase.

Dette forslaget sendte NHO til Nærings- og handelsdepartementet for kort tid siden. Under Norges Handelshøyskoles årlige næringslivssymposium, som avholdes tirsdag og onsdag denne uken i Bergen, fikk digitoday.no noen ord med næringsstatsråden om NHO-forslaget.


Knudsen forteller at det ikke vil være aktuelt å gå inn for skatteincentiver, eller regelrette fradrag. Hun og hennes folk i departementet mener heller at det vil være mer fruktbart å gi direkte tilskudd.

Dette kommer til å bli foreslått av regjeringen når de kommer med en plan til Stortinget om økt forskningsvirksomhet i Norge- og da særlig næringslivet, opplyste Knudsen.

- I utvalget var det et flertall som var for skattefradrag, mens et mindretall gikk inn for direkte tilskudd. Vi er enige med mindretallet, sier Knudsen. Hun mener at direkte tilskudd vil gjøre det enklere å styre tiltakene der man vil.

Til toppen