E-post-klienter: Uavgjort Lotus-Microsoft

Tall for kvartalet fram til 30. september tyder på at Lotus ligger såvidt foran Microsoft i globale salg av e-post-klienter.

Tall for kvartalet fram til 30. september tyder på at Lotus ligger såvidt foran Microsoft i globale salg av e-post-klienter.

Ifølge markedsanalytikerne i Electronic Mail & Messaging Systems (EMMS) ble det solgt 3,4 millioner lisenser av Lotus Notes mot 3,2 millioner lisenser av Microsoft Exchange. EMMS-tall for første halvår gir Microsoft en noe klarer ledelse med 6,7 millioner lisenser mot 5,8 millioner for Lotus Notes. En tilsvarende undersøkelse fra IDC for første halvår gir Exchange 5,7 millioner lisenser mot 5,3 millioner for Lotus Notes.

Ifølge Wall Street Journal er ikke EMMS-tallene korrigert for forskjellen mellom salg og bruk. Mange mottar lisenser for programvare av denne typen, uten å ta dem i bruk. Forskjellen mellom lisenstall og faktisk bruk er større for Microsoft enn for Lotus. IDCs halvårlige undersøkelse korrigerer for dette.

Til toppen